Bli nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfrist 17. april

Det er vondt å tru alle; det er verre å tru ingen.

Ordtak etter Ivar Aasen
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2017.

Les meir