21. april 2017

Åtte kalla inn til konferanse

Det er 29 søkjarar til kull 27 med nynorskpraktikantar, 20 kvinner og ni menn. – Førebels har vi kalla åtte inn til intervju i Førde, frå 2. til 8. mai. Men eg reknar med at det vert fleire, seier Magni Øvrebotten.

Målet er å tilsette dei fem på kull 27 før 17. mai. – Det er fire færre søkjarar no enn til kull 26, men då var det også fire som trekte søknaden sin, så i røynda har vi like mange å ta av. Vi likar å bikke over meir enn 30 søkjarar, men fokuset på få jobbar i mediebransjen råkar også oss. Det minste søkjartalet vi har hatt nokon gong er 24 og det meste er 62, så spennet er stort, seier Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter.

Det er faglærar Randi Indrebø og Magni Øvrebotten som skal tilsette kull 27. Det skal starte på opplæringa i Førde 21. august og er ferdige til 1. mars 2018.