61,5 prosent arbeider i media  
16. juni 2017

61,5 prosent arbeider i media

NRK Nynorsk mediesenter har fellesferie i juli. Det er den einaste månaden i året vi ikkje har nynorskpraktikantar. Vi ynskjer alle ein god sommar. [...]
» Les meir

Fire av fem held fram  
15. juni 2017

Fire av fem held fram

Nynorskpraktikantane har praksis i NRK Finnmark, NRK Møre og Romsdal, NRK Sogn og Fjordane, Kulturnytt i NRK P2 og Økpol, avdelinga for økonomi og politikk i NRK Nyhende. Dei er ferdige 30. juni. Wibeke Bruland har fått sommarjobb i NRK Sogn og Fjordane, Aleksander Båtnes i NRK Møre og Romsdal, Sigrid [...]
» Les meir

 
9. juni 2017

Sluttar i NRK - går til Nationen

Sjefredaktør Irene Halvorsen lyste for ei tid tilbake ut fleire leiarstillingar i Nationen, og no er tidlegare nynorskpraktikant Svein Ove Hansli tilsett som nyhenderedaktør i avisa. Hansli har frå hausten 2014 vore redaksjonssjef for Økopol i NRK Nyhende, og hatt ansvaret for NRK-redaksjonen som dekkjer økonomi og politikk. Han har tidlegare jobba som [...]
» Les meir

Rundreise til kull 26  
29. mai 2017

Rundreise til kull 26

Det er tradisjon i NRK Nynorsk mediesenter å besøkje nynorskpraktikantane medan dei er i ekstern praksis. Både for å høyre korleis dei har det, og korleis dei meistrar oppgåvene dei får. Leiaren for mediesenteret møter både praktikant, fadder og redaksjonsleiar på praksisplassen. Dette er reiseruta til kull 26: Alta 7. juni, [...]
» Les meir

Fekk fast jobb etter fem år  
23. mai 2017

Fekk fast jobb etter fem år

- Det er veldig kjekt å få fast jobb i NRK Sogn og Fjordane. Her jobbar det ein ung, engasjert og kvalitetsbevisst gjeng som det er fint å vere ein del av. Wilhelm Støylen hadde praksis i Nitimen, og har seinare arbeidd i Nitimen, NRK Møre og Romsdal, Kveldsåpent og [...]
» Les meir

Handlingsplan for nynorsk i NRK  
16. mai 2017

Handlingsplan for nynorsk i NRK

Sjå heile Handlingsplanen for nynorsk i NRK  - NRK skal ha eit truverdig og variert språk som heile landet kjenner seg att i. Framveksten av internasjonale medieaktørar, med sterkare og sterkare fotfeste, gjer dette oppdraget viktigare enn nokon gong. Påverknaden frå engelsk er sterk, og me må arbeida hardare for å [...]
» Les meir

Kull 27 er tilsett  
15. mai 2017

Kull 27 er tilsett

Kull 27 skal byrja på opplæringa i Førde 21. august i år, og er ferdige her til jul. I januar og februar skal dei ha ekstern praksis i andre redaksjonar, og dei er ferdige som nynorskpraktikantar til 1. mars 2018. Ådne Sandvik Dyrnesli, fødd 1993, kjem frå Kinsarvik i Hardanger, men [...]
» Les meir

Delt nynorskpris for journalistar  
11. mai 2017

Delt nynorskpris for journalistar

Juryen for Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar gjev òg litt ros til avisa. - Klassekampen aukar opplaget, samstundes som avisa har vore leiande i å bruke nynorsk, som ei av få riksaviser. Årets tildeling er dermed òg ein flik av heider til ei riksavis som har gått føre i å [...]
» Les meir

 
11. mai 2017

Ros til Klassekampen

Heile fråsegna frå juryen:   Guri Kulås Som filmmeldar i Klassekampen gjennom 20 år kombinerer Guri Kulås eit høgt språkleg nivå med eit høgt fagleg nivå. Ho skriv lett og oppfinnsamt, klart og presist. Fagleg deler ho vurderingane sine av estetiske sider ved filmane på ein måte som gir lesaren innsikt i dette kunstutrykket, [...]
» Les meir

12 kalla inn til konferanse  
10. mai 2017

12 kalla inn til konferanse

- Eit litt nytt "fenomen" i år er at folk søkjer, men trekkjer søknaden til fordel for andre ting dei har tenkt å gjere. Både før og etter konferanse. Det er litt frustrerande for oss som skal sette saman eit lag med folk frå ulike delar av landet, allsidige utdanningar [...]
» Les meir