Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Til-NRK-Nynorsk-Mediesenter-framsida-på-nett-2

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område.  Prisvinnaren får 50.000 kroner, diplom og eit norsk kunstverk. Prisen vart oppretta i 2004 som departementet si gåve i høve opninga av Nynorsk mediesenter. Difor er leiaren for senteret sekretær for juryen. I juryen for 2013-2017 sit Svend Arne Vee, Agnes Ravatn og Håkon Haugsbø (leiar). Alle som vil kan føreslå kandidatar til prisen, og det bør vere grunngjevne framlegg. Sjå meir om prisen her

1. april frist for framlegg

 


Det er viktig å skrive ei kort og god grunngjeving for kvifor du meiner kandidaten din bør få prisen, gjerne med døme på saker vedkomande har skrive/laga. Den faste fristen for framlegg er 1.april, men sidan det er ein laurdag gjev vi dykk heile helga til å kome med framlegg. Dei må vere sendt oss i løpet av søndag 2. april. Lysinga vert lagt ut på denne sida, og kunngjort i fleire aviser, nettsider og på sosiale medium. Har du alt ein kandidat er det berre å sende framlegget til nynorskmediesenter@nrk.no

Ny jury frå 1. juli 2017

Heile den noverande juryen har sagt frå at dei ikkje ynskjer attval. Dei har for mykje å gjere. Det er Kulturdepartementet som skal oppnemne ny jury frå 1. juli 2017.

Jon Hustad fekk prisen i 2016

Jon Hustad og Håkon Haugsbø (Foto: Randi Indrebø/NRK)

Dag og Tid-journalisten, TV 2-profilen og debattanten Jon Hustad fekk  Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar for 2016.

 – Hustad har skarpe anlyser, ein skarp penn – og ei skarp tunge. Han kan oppfattast som ein rabulist, men han inntek ofte rolla som folkedjupet sin velutdanna talsmann, skriv juryen. Jon Hustad var glad og forundra over å få prisen. Det kom inn 21 framlegg om 19 namn. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 24. juni. Det var leiaren for juryen, Håkon Haugsbø, som delte ut prisen og etterpå intervjua prisvinnaren.

2016.-Årsrapport-nynorskprisen.pdf (81 downloads)

 

Juryen for 2013-17

1. oktober 2013 oppnemnde departementet ny jury for Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar, for tidsrommet 2013 til 1. juli 2017. Der sit no Svend Arne Vee, Florø, redaktør i Firdaposten,  Agnes Ravatn, Valevåg (Sveio), forfattar og journalist i Dag og Tid, og Håkon Haugsbø, Oslo,  kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp. Juryen valde sjølv Håkon Haugsbø som leiar.