Prisvinnarar 2006 -16

Prisvinnarar 2006 -16

I margen ser du kven som har fått Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar sidan starten i 2006. Der finn du korte presentasjonar av prisvinnarane og årsrapportane til Kulturdepartementet.

Til denne tid har sju menn og fem kvinner fått denne nynorskprisen for journalistar. Dei tolv prisvinnarane fordeler seg likt mellom avis og kringkasting.

Bilete over er av prisvinnarane i 2012: Katrine Sele, i Firda, og Hilde Sandvik, i Bergens Tidende. Dei delte prisen på 50.000 kroner det året.