Prisvinnarar 2006 -16

Prisvinnarar 2006 -16

I høgre marg ser du kven som har fått Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar sidan starten i 2006. Der er det korte presentasjonar av prisvinnarane og dei årlege rapportane om prisen til Kulturdepartementet.

Til denne tid er det fem kvinner og fem menn som har fått nynorskprisen for journalistar, og prisvinnarane fordeler seg høvesvis like eins mellom avis og kringkasting.