Praktikantkurset

Praktikantkurset

Vi har lært opp 125 nynorskpraktikantar sidan starten i 2004. Per 1. april 2017 har 60 prosent arbeid i media. 47 prosent arbeider i NRK. Totalt har 51 av dei 125 fast arbeid i media, 44 av dei er i NRK.

NRK Nynorsk mediesenter prøver å rekruttere folk med ulike utdanningar og bakgrunnar, fordi journalistikken treng ei breiare rekruttering med omsyn til både språk, geografi, utdanning og samfunnsinnsikt. Det vert etterspurd i mange redaksjonar.

Går du med ein draum om å bli journalist, men har valt andre retningar på utdanningsvegen? Då kan eit halvår i NRK Nynorsk mediesenter vere løysinga. I dette yrket kan du få bruk for alt du har lært og røynt i livet.

Dei faste søknadsfristane til NRK Nynorsk mediesenter er 15. april og 15. oktober. Halvårskursa startar i januar og august. Bruttoløna er 16.700 kroner i månaden.

17. april søknadsfrist

Kull 27 er lyst ut med andre påskedag, 17. april, som søknadsfrist. – Håpar nokon søkjer før siste dagen, elles får eg ei dårleg påske, seier Magni Øvrebotten. Dei fem på kullet blir tilsett i byrjinga av mai, etter intervju, studio- og språktest. Dei startar på opplæringa i Førde måndag 21. august, og dreg herifrå 21. desember. Det er ei svært inntensiv opplæring og praksis, som ikkje let seg kombinere med andre studiar eller arbeid. I januar og februar skal kull 27 ha ekstern praksis i eller utanfor NRK. Dei er ferdige som nynorskpraktikantar 1. mars 2018. Sjå utlysinga her

Kva fylke kjem dei frå?

Medrekna kull 26 har vi teke inn til saman 130 nynorskpraktikantar. Vi prøver å få tak i nynorskbrukarar frå heile landet, men tyngda av søkjarane kjem frå Vestlandet, der nynorsken er mest brukt. Ser vi på fylka fordeler nynorskpraktikantane seg slik:

 • 35 frå Sogn og Fjordane
 • 29 frå Møre og Romsdal
 • 26 frå Hordaland
 • 15 frå Rogaland
 •  7 frå Telemark
 •  5 frå Buskerud (Hallingdal)
 •  4 frå Oppland (tre frå Norddalen, ein frå Valdres)
 •  3 frå Nord Trøndelag
 •  3 frå Agder (ein frå Vest-Agder og to frå Aust-Agder)
 •  2 frå Nordland
 •  1 frå Troms

Semesteroppgåve om NRK Nynorsk mediesenter

Hausten 2013 skreiv Arnt Øyvind Siem ei semesteroppgåve om NRK Nynorsk mediesenter, som del av eit nettstudium i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Han snakka med tidlegare praktikantar og leiarar i NRK om kva røynsler dei har med senteret.- Det er ein gjennomgåande raud tråd i alle intervjua eg har gjort i denne oppgåva. Det er at NRK Nynorsk mediesenter får sterk karakter for den jobben som er gjort, både frå den nynorskspråklege og journalistiske innfallsvinkelen, sa Arnt Øyvind Siem då han leverte oppgåva. Han fekk karakteren A. Du kan lese oppgåva her