14. september 2017

Har hatt rikssaker i «alle» kanalar

-Det er veldig stas å registrere at praktikantane leverer så godt. Det har dei gjort nesten frå dag éin, seier faglærar Rune Fossum Lillesvangstu. I løpet av tre veker har saker frå kull 27 vore godt synlege i nyheitsbiletet, både lokalt og på nasjonalt plan. Linda Watten var først på lufta [...]
» Les meir

 
12. september 2017

Tok ansvar for some og foto på valkvelden

- Dei tok utfordringa på strak arm og løyste oppgåva på ein framifrå måte, seier faglærar Rune Fossum Lillesvangstu. Praktikantane ved NRK Nynorsk mediesenter fekk ein hektisk dag på jobben, då dei fekk ansvaret for å dekkje valet på Instagram, Snapchat og med stillfoto til nettsida til NRK Sogn og Fjordane. [...]
» Les meir

Jobben min: Gruppeleiar teknologi  
7. september 2017

Jobben min: Gruppeleiar teknologi

Kva er jobben din? - Eg jobbar som gruppeleiar teknologi i NRK Vest og har personalansvar for rundt 20 medarbeidarar, og mykje av jobben handlar sjølvsagt om å følgje opp desse. Det handlar om å få ut det beste av alle, i tråd med NRK sin langtidsstrategi. Som gruppeleiar skal du [...]
» Les meir

 
5. september 2017

58 prosent arbeider i media

    Kull 26 var ferdige som nynorskpraktikantar til 1. juli og fire av fem fekk sommarjobb og vikariat etterpå. Wibeke Bruland har fått årsvikariat i NRK Finnmark, der ho hadde ekstern praksis. Aleksander Båtnes hadde det i NRK Møre og Romsdal og har fått vikariat der fram til jul. Espen Breivik [...]
» Les meir

Fast jobb i Valdirektoratet  
31. august 2017

Fast jobb i Valdirektoratet

- Lista over ting eg lærte på fire hektiske månader i Førde, og som eg har hatt stor nytte av, er lang. To ting peikar seg likevel ut meir enn noko anna. Det eine er evna til å takle det å bli kasta ut på djupt vatn. Likeins som NRK, [...]
» Les meir

Årsrapport nynorskprisen  
28. august 2017

Årsrapport nynorskprisen

Her kan du lese heile grunngjevinga til juryen og takketalane til dei to prisvinnarane. På nettsida til nynorskprisen finn du oversikt over alle prisvinnarane frå 2006 til no, og årsrapportar for kvart år.   [...]
» Les meir

Møte i juryen 25. september  
23. august 2017

Møte i juryen 25. september

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen, og frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 sit desse der; Solveig Barstad, journalist og programleiar i TV 2 hjelper deg og Matkontrollen i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, professor ved UiT Noregs arktiske [...]
» Les meir

Fast jobb i VTB  
28. juni 2017

Fast jobb i VTB

Haugsgjerd (1988) kjem frå Grendi i Setesdal og har vore frilansjournalist i Setesdølen frå 2003 til 2007. Han hadde to års mediutdanning frå Norges Kreative Fagskole før han gjekk NRK Nynorsk mediesenter. Haugsgjerd byrjar i Vest-Telemark Blad over sommaren. [...]
» Les meir

Prisutdeling fredag  
26. juni 2017

Prisutdeling fredag

Denne pristildelinga er den siste for noverande jury, og det er redaktør og jurymedlem Svend Arne Vee som skal overrekkje prisen. Sidan det er ein delt pris får prisvinnarane 25. 000 kroner kvar og eit trykk av kunstnaren Oddvar Torsheim. Med prisen fylgjer det òg diplom, både til prisvinnarane og [...]
» Les meir

Handlingsplan for nynorsk i NRK  
16. mai 2017

Handlingsplan for nynorsk i NRK

Sjå heile Handlingsplanen for nynorsk i NRK  - NRK skal ha eit truverdig og variert språk som heile landet kjenner seg att i. Framveksten av internasjonale medieaktørar, med sterkare og sterkare fotfeste, gjer dette oppdraget viktigare enn nokon gong. Påverknaden frå engelsk er sterk, og me må arbeida hardare for å [...]
» Les meir