7. februar 2017

Kven skal få nynorskprisen?

1. april er fristen for å kome med framlegg om kven som skal få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2017. Kven som får den vert bestemt i mai, og prisen vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 30. juni i år. Det vert siste tildelinga frå noverande jury.


I juryen sit Håkon Haugsbø som leiar. Han er kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp. Med seg i juryen har han redaktør Svend Arne Vee i Firdaposten, Florø, og forfattar/journalist Agnes Ravatn, Valevåg. Heile juryen trekkjer seg etter å ha site perioden sin ut til 1. juli i år. Dei har gjeve prisen til desse tre: Ingunn Solheim, NRK, Jan Zahl, Stavanger Aftenblad, og Jon Hustad, Dag og Tid/TV 2. No er spørsmålet kven som får den siste prisen frå noverande jury?

Leiaren for NRK Nynorsk mediesenter, Magni Øvrebotten, er sekretær for juryen. Ho fortel at dei fleste prisvinnarane har vorte føreslegne av ein eller fleire forslagsstillarar, som har lagt arbeid i å skrive ei skikkeleg grunngjeving for kvifor kandidaten deira bør få prisen. Legg gjerne med døme på kor dyktig kandidaten er.

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media, og årleg ære ein dyktig journalist som brukar ein levande og god nynorsk. Og som er er eit føredøme for andre. Prisen er på 50.000 kroner og eit norsk kunstverk.

Prisen har vore delt ut sidan 2006, og totalt har tolv journalistar fått denne heideren. Kven dei er finn du her