Vegard Troøyen Foseide

Vegard Troøyen Foseide

Fødd: 1984

Frå: Fræna, Møre og Romsdal

No: Dagleg leiar i Von kommunikasjon

Vegard Troøyen Foseide gjekk på kull 13 med nynorskpraktikantar, 2010/11. Han fekk fast jobb som informasjonskonsulent i Changemaker etterpå. I 2014 starta han og ein kamerat eige selskap – www.Vonkommunikasjon.no – der dei lagar kampanjar og filmar for organisasjonar som Redd Barna, Kirkens nødhjelp, osv.

Då han slutta i jobben i Changemaker var planen å gjere ferdig studia, medan han og ein tidlegare kollega gjorde nokre frilansoppdrag ved sida av. – Det byrja med å lage ein podkast om internasjonale skattespørsmål for organisasjonen Tax Justice Network, www.taxjustice.no/taxcast, og så vart det fleire typar kampanje- og kommunikasjonsarbeid for ulike organisasjonar som Redd Barna, NOAS, Fredskorpset, Slett U-landsgjelda, Kirkens Nødhjelp med fleire. Så vi starta opp eit eige selskap, www.Vonkommunikasjon.no, og vi driv framleis på med det.  Eg er dagleg leiar i Von kommunikasjon, som hovudsakleg hjelper organisasjonar med å lage kampanjar og filmar for å formidle sine bodskap.

Før Vegard T. Foseide vart nynorskpraktikant hadde gått vekesvis rundt om på Svalbard og vidda på folkehøgskuleåret i Finnmark, studert spansk på Cuba og vore sivilarbeidar i Kirkens Nødhjelp si utanlandsavdeling. – Eg hadde arrangert og halde foredrag og seminar om språk, nynorsk og nord/sør-spørsmål for tusenvis av ungdommar gjennom mange aktive år i ungdomsorganisasjone Norsk Målungdom og Changemaker. Og studert nordisk, engelsk, spansk og litt pedagogikk i Oslo.

Kull 13

Hans Henrik Løken (1988), frå Odda i Hordaland

Hilde Zahl (1982), frå Bryne på Jæren

Karl Kristian Langeland (1984), frå Hellesylt, Møre og Romsdal

Hans Kristen Hyrve (1985), frå Skjåk i Oppland

Vegard Troøyen Foseide (1984), frå Fræna, Møre og Romsdal