Nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfrist 15. oktober
Siste frå Instagram

Det store fokuset på praktisk læring er det som skil Nynorsk mediesenter mest frå andre journalistutdanningar.

Simon Solheim, journalist i NRK Dagsrevyen
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Det er ein eigen jury som avgjer kven som får prisen og han vert delt ut under Dei nynorske festspela i juni.

Les meir