Nynorskpraktikant i NRK
Faste søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Alle kan vi berre éin variant av norsk godt nok til å skriva verkeleg godt. Og den varianten må ein få skriva.

Jon Fosse, forfattar
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Frå 2020 er prisen på 75.000 kroner.

Les meir