Nynorskpraktikant i NRK
Faste søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Språket mitt er sjølvsagt ein del av den eg er på lufta. Det er viktig å vere seg sjølv.

Ronny Brede Aase, programleiar i P3 Morgon.
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Frå 2020 er prisen på 75.000 kroner.

Les meir