Nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfrist 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Som nynorskpraktikant vart eg teken på alvor og stilt krav til. Det gav meg tryggheit og sjølvtillit.

Gisle Forland, vaktsjef og programleiar i NRK Nordland
Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

Harald Thingnes fekk nynorskprisen for journalistar i 2018.

Les meir