Nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Språket mitt er sjølvsagt ein del av den eg er på lufta. Det er viktig å vere seg sjølv.

Ronny Brede Aase, programleiar i P3 Morgon.
Nynorskprisen for journalistar

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar vert delt ut kvart år under Dei nynorske festspela i Ørsta. Fristen for å sende inn framlegg om kandidatar er 1. april kvart år. Det er ein eigen jury som avgjer kven som får prisen, og leiaren for Nynorsk mediesenter er sekretær for juryen.

Les meir