Nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfrist 15. oktober
Siste frå Instagram

Eg lærde meir på eit halvår i Førde enn på mange års studium.

Ingebjørg Bø, journalist i Telemarksavisa
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Ein jury avgjer kven som får prisen og han vert delt ut under Dei nynorske festspela i juni.

Les meir