Nynorskpraktikant i NRK?
Søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Eg får ikkje kjeft for nynorsken min. Tvert i
mot får eg ofte høyre at språket mitt er vakkert.

Ingunn Solheim, programleiar i Debatten, NRK1
Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

Harald Thingnes i NRK Sport fekk nynorskprisen for journalistar i 2018. Neste frist for framlegg er 1. april 2019

Les meir