Nynorskpraktikant i NRK?
Søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Å vere nynorskpraktikant kjenner du i ryggmargen frå dag ein.

Solveig Svarstad, journalist NRK Sogn og Fjordane.
Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg til kven som bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i år. Prisen vert lyst ut, men du kan sende oss framlegg no om du vil. Kvart framlegg må ha ei skriftleg grunngjeving.

Les meir