Nynorskpraktikant i NRK
Faste søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Å søkje praktikantstilling i Nynorsk mediesenter er noko av det luraste eg har gjort.

Ingunn Rauk, produsent i Ekko, NRK P2.
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Frå 2020 er prisen på 75.000 kroner.

Les meir