Nynorskpraktikant i NRK
Søknadsfrist 15. april og 15. oktober

Både utvelgelsen av praktikanter og oppfølgingen av dem er et eksempel til etterfølgelse.

Tone Kunst, regiondir. i NRK Nord
2. april frist for framlegg til nynorskpris

Har du kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018? Send framlegg til 2. april.

Les meir