Søk om å bli nynorskpraktikant no!
Faste søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Siste frå Instagram

Det er få ulemper med å bruke nynorsk, bortsett frå heile tida å bli spurt kvifor eg brukar nynorsk.

Are Kalvø, humorist
Nynorskprisen for journalistar

1. april er fristen for å kome med framlegg om kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Frå 2020 er prisen på 75.000 kroner.

Les meir