16. juni 2017

61,5 prosent arbeider i media

Statusrapporten per 16.06.17 handlar mykje om Handlingsplanen for nynorsk i NRK, som vart vedteken i mai. Vidare om nye jobbar til tidlegare nynorskpraktikantar, stoda for kull 26, som snart er ferdige, og vi presenterer kull 27, som byrjar 21. august.

NRK Nynorsk mediesenter har fellesferie i juli. Det er den einaste månaden i året vi ikkje har nynorskpraktikantar. Vi ynskjer alle ein god sommar.

statusrapport-16-06-17-1.pdf (260 downloads)