2. juli 2018

Statusrapport per 1. juli 2018.

Per 1. juli har vi lært opp 140 nynorskpraktikantar og 62 prosent av dei arbeider i media. 42 prosent er i NRK. I det siste har fire tidlegare nynorskpraktikantar fått fast arbeid.

Du kan lese meir om dette og mykje anna i den nyaste statusrapporten vår.

Wibeke Bruland (bilete) er ein av dei fire som har fått seg fast arbeid siste tida. Ho er tilsett som journalist i NRK Finnmark.