Rydland red.sjef i Bergen  
28. mai 2020

Rydland red.sjef i Bergen

Han trekkjer særleg fram to mål frå langbtidsstrategien i NRK: NRK skal styrka og utvikla demokratiet NRK skal samla og engasjera alle som bur i Noreg - For oss betyr dette altså at me skal gjera vestlendingane i stand til å vere gode borgarar som forstår kva som rører seg i [...]
» Les meir

Fast jobb i NRK Innlandet  
13. mai 2020

Fast jobb i NRK Innlandet

Marte Iren Noreng Trøen (1990) var nynorskpraktikant på kull 25 i 2016/17. Ho var den fyrste nynorskpraktikanten vår frå Valdres og hadde ekstern praksis på NRK-kontoret på Lillehammer. Etterpå var ho sommarvikar i NRK Sogn og Fjordane før ho vart vikar i P3nyheiter på Tyholt i to år. I fjor [...]
» Les meir

Ferdige i Førde - klare for ekstern praksis  
30. april 2020

Ferdige i Førde - klare for ekstern praksis

Det er alltid ein spesiell dag når eit kull med nynorskpraktikantar leverer utstyret, ryddar ut og reiser frå Førde. Denne gongen var det kanskje ekstra spesielt. Ikkje berre hamna praktikantane midt oppi omorganiseringa til NRK Vestland, men på toppen av det heile hadde dei praksis på desken midt under dei [...]
» Les meir

Dette er kull 33  
28. april 2020

Dette er kull 33

Det var 45 søkjarar til kull 33 og vi hadde videokonferanse med elleve av dei. Dei fem som kjem inn skal byrje på opplæringa i Førde 19. august og blir her til jul. Etter nyttår skal dei i to månaders praksis i andre redaksjonar. Dette er dei fem heldige: Seline Larsen [...]
» Les meir

10 kalla inn til intervju  
21. april 2020

10 kalla inn til intervju

Det er faglærar Rune Fossum Lillesvangstu og leiar for NRK Nynorsk mediesenter, Magni Øvrebotten, som tilset kull 33. Dei fem heldige skal byrje på opplæringa i Førde 19. august, og vert her til jul. I januar og februar skal dei ha praksis i andre redaksjonar før dei er ferdige med [...]
» Les meir

 
16. april 2020

Gode søkjartal til haustkullet

Det kom inn 45 søknadar til dei fem plassane på kull 33 ved NRK Nynorsk mediesenter. Talet har vore stabilt på over 30 søkjarar dei siste kulla, men det er ei stund sidan vi har hatt så mange som denne gongen. - Ja, vi må heilt attende til dei fyrste [...]
» Les meir

36 framlegg om 26 namn  
2. april 2020

36 framlegg om 26 namn

Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar skulle etter planen deltast ut på Dei nynorske festspela i Ørsta 12. juni. Men i desse koronatider er dei blitt digitale. Juryen skal snakkast over påske og bestemme prisvinnar i mai, og må då også finne ein høveleg måte å dele ut prisen på. I juryen er [...]
» Les meir

Jobbintervju via Skype  
30. mars 2020

Jobbintervju via Skype

Det er faglærar Rune Fossum Lillesvangstu og Øvrebotten som tilset kulla. Jobbintervjua vert i månadskiftet april/mai. Dei fem som kjem inn på kull 33 med nynorskpraktikantar skal etter planen byrja på opplæringa i Førde i midten av august. Stoda per 30. mars er at kull 32 arbeider for NRK-redaksjonen i Førde [...]
» Les meir

Nynorsk journalistpris på 75.000 kr  
6. mars 2020

Nynorsk journalistpris på 75.000 kr

Her er skjemaet du kan sende inn framlegg på I år vert namnet på prisvinnaren kunngjort fyrst på sjølve prisutdelinga, og juryen har møte 18. mai. I juryen er Solveig Barstad, TV 2, leiar. Ho har med seg Inger Johanne Sæterbakk, som er språkkonsulent på Det Norske Teatret, og Øystein A. [...]
» Les meir

No kan du søkje om å bli nynorskpraktikant i NRK  
4. mars 2020

No kan du søkje om å bli nynorskpraktikant i NRK

NRK Nynorsk mediesenter søkjer etter engasjerte ungdommar som brukar nynorsk og vil bli journalistar. Her får du opplæring og praksis i journalistikk og nynorsk som mediespråk for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det 33. praktikantkurset byrjar 19. august og er ferdig 26. februar 2021. Det er fem plassar på [...]
» Les meir