"Storesystra" er 15 år  
3. september 2019

"Storesystra" er 15 år

Noverande fylkesmann i Viken, Valgerd Svarstad Haugland, fortalde om då ho som kulturminister og generalforsamling for NRK i august 2002 stoppa styrevedtaket om å legge NRK Sogn og Fjordane administrativt under NRK Hordaland i Bergen. Det var ideen om Nynorsk mediesenter som var halmstrået, elles hadde ho ikkje kunna gjere [...]
» Les meir

Vi er 15 år måndag  
28. august 2019

Vi er 15 år måndag

Det fyrste kullet med nynorskpraktikantar byrja rett nok 1. september 2004, men statsråden kunne ikkje kome før dagen etter. Då var det offisiell opning på Sunnfjord hotell, i beste sendetida til NRK Sogn og Fjordane. - For ein kulturminister er det gledeleg å konstatere at NRK kjenner sitt kulturpolitiske ansvar, sa [...]
» Les meir

Linda Eide om språk som sjov  
27. august 2019

Linda Eide om språk som sjov

  Sjå heile lista her [...]
» Les meir

Kull 31 på plass i Førde  
20. august 2019

Kull 31 på plass i Førde

På kull 31 går det tre menn og to kvinner, fire vestlendingar og ein gudbrandsdøl. Elias Håvarstein er frå Rogaland, Oda Elise Svelstad frå Oppland, Lars Volldal frå Sogn, Vilde Gjerde Lied, frå Sunnmøre og Hans Ivar Moss Kolseth, frå Nordfjord. Rune Fossum Lillesvangstu og Brit Jorunn Svanes er faglærarar for [...]
» Les meir

Fast jobb i NRK Hordaland  
12. august 2019

Fast jobb i NRK Hordaland

Ho kjem frå Telemark og gjekk på det fjerde kullet med nynorskpraktikantar, våren 2006. Etter avslutta praksis i NRK Dagsnytt arbeidde ho ei tid i NRK før ho tok Master i internasjonal juss i London og var frilansar frå Sør-Afrika i nokre år. Vel heime att arbeidde ho med sosiale [...]
» Les meir

Statusrapport  per 1. juli  
1. juli 2019

Statusrapport per 1. juli

150 nynorskpraktikantar har fått opplæring dei 15 åra vi har vore i drift. 56,7 prosent av dei arbeider i media. 39 prosent i NRK og 15 prosent i aviser og nettstader. Kull 30 byrja i sommarjobbane sine i dag, etter avslutta ekstern praksis. NRK Nynorsk mediesenter har ferie i juli. [...]
» Les meir

Alvor med attestar og vitnemål  
28. juni 2019

Alvor med attestar og vitnemål

I dag har eg skrive og sendt ut attestar og vitnemål til dei fem nynorskpraktikantane på kull 30. Dei får jamt over mykje skryt for godt arbeid og stor innsats. Det er dei vel verd. Det alltid med eit visst alvor eg står og reinskriv desse attestane, baserte på faglærarane [...]
» Les meir

Vi trengst  
27. juni 2019

Vi trengst

Her er artikkelen som framtida.no la ut i dag: https://framtida.no/2019/06/19/atvarar-mot-mangel-pa-journalistar-som-skriv-nynorsk Bilete er frå 2013, då Nynorsk avissenter kom til, og praktikantane frå begge opplæingane vart fotograferte. NRK Nynorsk mediesenter har drive i 15 år og lært opp 150 nynorskpraktikantar per dags dato. Vi lærer opp ti i året, fordelt på to halvårskull. [...]
» Les meir

Lettare å snakke om språk i NRK  
24. juni 2019

Lettare å snakke om språk i NRK

Ragnhild Bjørge vedgår at det er litt synd å slutte no når NRK, etter snart 50 år med krav om minst 25 prosent nynorsk, er nærmare enn nokon gong til å nå målet samla sett. – Ved utgangen av mai var vi på rette sida av 25 prosent, men det [...]
» Les meir

To nominerte til Prix Radio  
18. juni 2019

To nominerte til Prix Radio

Det er fem nominerte i kvar kategori. - Prix Radio er norsk radiobransje si Oscar-utdeling og nok ein gong er nivået heva, seier Morten Scott Janssen, som er leiar for hovudjuryen. - I år er det bidrag frå 20 ulike radiostasjonar og podcastprodusentar og det syner breidda i radioproduksjonen i [...]
» Les meir