8. september 2009

Røynda og kjærleik

I samband med at NRK Nynorsk mediesenter hadde 5-årsjubileum 1. september vart eg portrettintervjua i NRK Sogn og Fjordane. Heilt på slutten av intervjuet fekk eg spørsmål om dei to vakraste nynorske orda eg visste om. - Røynda og kjærleik, var svaret. Inga utduping eller forklaring. Men av alt eg sa på dei 20 [...]
» Les meir

 
8. september 2009

Norsk eller nynorsk?

Vi har lært å ta opp telefonintervju for radio, og den første saka mi med slike intervju handla om Akers nye reklamefilm "Made by Norway".  Ivar Aasens "Nordmannen" blir her brukt for å vise fram norsk industri og dei verdiane dei tilsette skapar. Ivar Aasen-tunet støttar Akers bruk av "Nordmannen" [...]
» Les meir

 
3. september 2009

Nynorskens skog

Tysdag feira Nynorsk mediesenter sitt 5-årsjubileum, og i høve det vart det skipa til ein konferanse om mangfald i NRK her i Førde. Kvelden før vart vi inviterte med på jubileumsmiddag på Rica Sunnfjord hotell, og plutseleg var eg i same rom som kringkastingssjefen Hans-Tore Bjerkaas, fleire DK-sjefar, nestleiar i [...]
» Les meir

 
31. august 2009

Det er den draumen

Slik passar det seg kanskje for ein såkalla litteraturviter å starte. For det er eigentleg det eg er, etter tre år i Trondheim og ein fullført bachelorgrad ved NTNU. Eg skal innrømme at det var litt vanskeleg å innstille seg på å skulle flytte frå byen i mitt hjarte. Spesielt [...]
» Les meir

 
31. august 2009

Stolte og glade

Dei siste to vekene har fire tidlegare nynorskpraktikantar fått fast arbeid i NRK. To i NRK Rogaland, ein i Dagsnytt og ein i Musikk-og nattredaksjonen på Tyholt. Fast arbeid i media er ikkje kvardagskost i desse tider, og vi i NRK Nynorsk mediesenter gler oss med dei. Vi er stolte av [...]
» Les meir