28. august 2017

Årsrapport nynorskprisen

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar vart i år delte mellom Guri Kulås og Jens Kihl, båe journalistar i Klassekampen. No er årsrapporten for 2017 sendt til departementet og lagt ut på nettsida for prisen.

Her kan du lese heile grunngjevinga til juryen og takketalane til dei to prisvinnarane. På nettsida til nynorskprisen finn du oversikt over alle prisvinnarane frå 2006 til no, og årsrapportar for kvart år.

 

Nynorskprisen 2017 (262 downloads)