26. april 2018

Kull 29 klart til veka

10 av 36 søkjarane har vore inne til konferanse og vi reknar med å kunngjere kven som kom inn tysdag.

Kull 29 skal byrje på opplæringa i Førde 20. august med Randi Indrebø og Rune Fossum Lillesvangstu som faglærarar. Nynorskpraktikantane skal ha opplæring og praksis her til jul, og deretter ekstern praksis ut februar 2019.