Brukarane

Brukarane

Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende (Foto: Ole Kaland / NRK)

 

« For Nyhetsdivisjonen har Nynorsk mediesenter vært en berikelse. Noen av våre aller flinkeste folk kommer derfra».

 

Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende

 

 

 

 

 

 

Tone Kunst, distriktsredaktør i NRK Nordland (Foto: Gerd Elise Martinsen/NRK)

Tone Kunst, distriktsredaktør i NRK Nordland (Foto: Gerd Elise Martinsen/NRK)

 

 

 

«Vi har vært og er kjempefornøyd med vår mann som vi rekrutterte fra Nynorsk Mediesenter for seks år siden. Kanskje dere må begynne å klone folk også?»

 

Tone Kunst, distriktsredaktør i NRK Nordland

 

Sjå videohelsing

 

 

 

 

 

Sigrid Gjellan, regionredaktør i NRK Trøndelag (Foto/NRK)

 

 

 «Det er stort spenn i bakgrunn og kompetanse hos kandidatane før dei byrjar ved Nynorsk mediesenter, og det blir gjort ein god og grundig utsilingsjobb i opptaket til praktikantkurset i Førde. VI føler oss trygge på kvaliteten hos dei som kjem til oss derifrå».

Sigrid Gjellan, regionredaktør i NRK Trøndelag

 

 

 

 

Hildri Gulliksen, sjef for NRK Super (Foto/NRK)

 

 

« Vi har gode erfaringer! De siste årene har flere dyktige praktikanter fra Nynorsk mediesenter vært i NRK Super. Praktikantene har bidratt til et språklig mangfold i våre programmer, og vært gode ressurspersoner i språkarbeidet i avdelingen».

Hildri Gulliksen, sjef for NRK Super

 

 

Eirik Bolstad f nrk

Erik Bolstad, fungerande språksjef i NRK (Foto/NRK)

 

 

 

«Nynorsk mediesenteret har også gjort at vi har fått mykje meir nynorsk på nett. Nettsidene til NRK er av dei mest brukte i landet. Det at vi skriv nynorsk på nett gjer at fleire nordmenn ser nynorsk, og eg håpar at det kan vere med på å bryte ned nokre av fordommane mot språket». Høyr helsinga her.

 

Erik Bolstad, fungerande språksjef i NRK