14. oktober 2013

Fortrinn til stillingar i NRK

Dei som er ferdige som nynorskpraktikantar har fortrinn til stillingar dei er fullt ut kvalifisert for, i tre år etter avslutta opplæring. Dei vert sett på som interne søkjarar i NRK i dette tidsrommet. Regelen om «positiv særbehandling vart innført då NRK hadde tilsettingsstopp i 2008. Hausten 2013 har NRK på nytt tilsettingsstopp, og formuleringa om den «postive særbehandlinga» er slik:

«NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRe er strategiske rekrutteringstiltak fordi vi ønsker et økt antall ansatte og vikarer som snakker nynorsk eller har flerkulturell bakgrunn. Søkere fra FleRe-prosjektet og Nynorsk mediesenter betraktes som interne søkere i tre år etter gjennomført program, og de skal gis fortrinn til ansettelse i stillinger de er fullt ut kvalifisert for. Det samme gjelder for praktikantordningen i NRK Sàpmi. De samme reglene for lovlig midlertidig ansettelse gjelder for disse som for andre midlertidige».