31. januar 2014
av Randi Indrebø

Frå Android-diggar til iPhone-elskar med mojokurs

Ei travel veke, og månad, for nynorskpraktikantane er snart over. Dei siste dagane har me fått opplæring i nettpubliseringsprogrammet til NRK og laga nokre saker i det. I tillegg har me hatt eit todagarskurs i mojo, eller mobiljournalistikk, med ein ivrig, overbevisande og drivande dyktig iPhone-entusiast frå NRK Nordland.

Eg har vore iPhone-skeptikar i lang tid. Mest fordi eg meiner iTunes er slitsamt å bruke og umogeleg å sleppe unna i Apple-universet, men òg fordi Apple-produkt er så skrekkeleg dyre og hårreisande lite kompatible med andre ting. Etter to dagar med John Inge Johansen, teknofil VJ-journalist i NRK Nordland, har eg likevel blitt iPhone-frelst.

Johansen viste oss korleis ein journalist på farten enkelt kan ta gode bilete, stilige videoar og få tak i finfin lyd berre med iPhonen. Han demonstrerte ei heil røys med ekstrautstyr og skreddarsydde appar som er kjekke å ha for ein mobiljournalist, og sendte oss ut på fleire oppdrag for å praktisere det han lærte oss.

Slik fekk me sjølve erfare at

  • ein treng ikkje eit busslass med tungt utstyr og fleire folk for å gjere gode reportasjar
  • ein kan lage ufatteleg mange kule greier til nettet med mojo

Å kunne handtere ein liten sekk med ekstraustyr og navigere i ein handfull appar for iPhone er alt ein treng for å bli fullverdig mobiljournalist, og å få til dette vil vere ein føremon for oss journalistspirer. Nettet som journalistisk plattform tar meir og meir over for TV og radio, og på nett er det press om å levere både lyd, bilete og video på ein gong, og det skal skje NO!

Derfor  er det ikkje utenkjeleg at eg spanderar på meg ein iPhone å øve mojo på når min tilårskomne Samsung Galaxy S2 takkar for seg om ikkje lenge.