7. januar 2016

Frå NTNU til HvabeHager

Liv Ragnhild Holdhus Sjursen er tilsett som tekstforfattar i tekstbyrået HvabeHager i Trondheim. Sjursen var nynorskpraktikant på kull 20, våren 2014. Ho hadde praksis i Her og Nå og arbeidde i ulike redaksjonar på Tyholt ut 2014, og var innom som sommarvikar i 2015. Har elles arbeidd ved kommunikasjonsavdelinga til NTNU.

HvabeHager kallar seg «et rendyrket tekstbyrå som hjelper bedrifter med å skrive alle slags typer tekster, og med kurs og opplæring av de som vil forbedre egne ferdigheter». Liv Ragnhild Sjursen presenterer dei slik