Årsrapportar

Årsrapportar

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta i juni kvart år. Etter at prisen er delt ut får departementet ein årsrapport. Han er ei oppsummering av arbeidet i juryen, utdelinga av prisen og kva prisvinnaren tykte om å få denne heideren.

Bilete over er av den fyrste prisvinnaren, Linda Eide, som fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2006.

Her kan du lese årsrapportane frå 2006 til 2018:

Årsrapport 2018:

arsrapport-nynorskprisen-2018.pdf (185 downloads)

 

Årsrapport 2017:

Nynorskprisen 2017 (301 downloads)

 

Årsrapport 2016:

2016.-Årsrapport-nynorskprisen.pdf (365 downloads)

 

Årsrapport 2015:

Årsrapport nynorskpris 2015 (438 downloads)

 

Årsrapport 2014:

Årsrapport nynorskprisen 2014 (480 downloads)

 

Årsrapport 2013:

Årsrapporten 2013 (691 downloads)

 

Årsrapport 2012:

Årsrapporten 2012 (623 downloads)

 

Årsrapport 2011:

Årrapporten 2011 (596 downloads)

 

Årsrapport 2010:

Årrapporten 2010 (598 downloads)

 

Årsrapport 2009:

Årrapporten 2009 (598 downloads)

 

Årsrapport 2008:

Årrapporten 2008 (657 downloads)

 

Årsrapport 2007:

Årrapporten 2007 (563 downloads)

 

Årsrapport 2006:

Årrapporten 2006 (605 downloads)