Årsrapportar

Årsrapportar

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta i juni kvart år. Etter at prisen er delt ut får departementet ein årsrapport. Han er ei oppsummering av arbeidet i juryen, utdelinga av prisen og kva prisvinnaren tykte om å få denne heideren.

Bilete over er av den fyrste prisvinnaren, Linda Eide, som fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2006.

Her kan du lese årsrapportane frå 2006 til 2017:

Nynorskprisen 2017 (122 downloads)

 

2016.-Årsrapport-nynorskprisen.pdf (209 downloads)

 

Årsrapport nynorskpris 2015 (280 downloads)

 

Årsrapport nynorskprisen 2014 (319 downloads)

 

Årsrapporten 2013 (528 downloads)

 

Årsrapporten 2012 (464 downloads)

 

Årrapporten 2011 (428 downloads)

 

Årrapporten 2010 (437 downloads)

 

Årrapporten 2009 (461 downloads)

 

Årrapporten 2008 (498 downloads)

 

Årrapporten 2007 (409 downloads)

 

Årrapporten 2006 (459 downloads)