Årsrapportar

Årsrapportar

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta i juni kvart år. Etter at prisen er delt ut får departementet ein årsrapport. Han er ei oppsummering av arbeidet i juryen, utdelinga av prisen og kva prisvinnaren tykte om å få denne heideren.

Bilete over er av den fyrste prisvinnaren, Linda Eide, som fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2006.

Her kan du lese årsrapportane frå 2006 til 2017:

Nynorskprisen 2017 (100 downloads)

 

2016.-Årsrapport-nynorskprisen.pdf (200 downloads)

 

Årsrapport nynorskpris 2015 (257 downloads)

 

Årsrapport nynorskprisen 2014 (306 downloads)

 

Årsrapporten 2013 (519 downloads)

 

Årsrapporten 2012 (452 downloads)

 

Årrapporten 2011 (420 downloads)

 

Årrapporten 2010 (432 downloads)

 

Årrapporten 2009 (449 downloads)

 

Årrapporten 2008 (489 downloads)

 

Årrapporten 2007 (403 downloads)

 

Årrapporten 2006 (448 downloads)