Handlingsplan for nynorsk 2017-2018

Handlingsplan for nynorsk 2017-2018

Den 9.mai 2017 vedtok leiinga i NRK ein Handlingsplan for nynorsk i NRK 2017-2018. Der vert det slege fast at det er eit leiaransvar å syte for at det er minst 25 prosent nynorsk på alle plattformer i NRK. Planen skal fornyast for nye to år i 2018. Det er språksjefen og språkstyret som har ansvaret for rulleringa. Her kan du lese heile planen.

Handlingsplan for nynorsk i NRK (383 downloads)