Jobben min

Jobben min

Vi fornyar denne spalta når vi lyser ut nye kull, for at aktuelle søkjarar skal sjå kva eit halvår som nynorskpraktikant kan føre til. I desse nettintervjua fortel tidlegare nynorskpraktikantar om jobben sin og kva det har betydd for dei å gå NRK Nynorsk mediesenter.

 

Jobben min: 11 år i Dagsnytt  
9. oktober 2017

Jobben min: 11 år i Dagsnytt

Fortel om jobben din: - Nett no jobbar eg fast med langsendingane våre på P2, som er Nyheitsmorgon, Nyheitslunsj og Nyheitsettermiddag. Eg er i produsentturnus, men har nokre programleiarvakter også. Nyheitsmorgon er hovudsendinga på radio i nyheitsavdelinga på Marienlyst. Som produsent jobbar eg tett saman med vaktsjef og programleiarar om kva [...]
» Les meir

Jobben min: Programleiar og reporter  
5. oktober 2017

Jobben min: Programleiar og reporter

– Etter praksisen fekk eg fast stilling som omfattar både reportervakter i Norgesglasset og programleiing i Kveldsåpent. Stillinga er delt 50/50 mellom programma, noko som er utruleg kjekt då eg får både leika meg med reportasjar og SoMe-videoar, i tillegg til å leie eit program og intervjue mange spanande musikarar. [...]
» Les meir

Jobben min: Vikar i Økopol i NRK  
4. oktober 2017

Jobben min: Vikar i Økopol i NRK

Kva er jobben din? – Eg leverer saker til Dagsrevyen, Dagsnytt, nrk.no og sosiale medium! Det kan vere alt frå å rapportere direkte frå ei pressekonferanse på statsministeren sitt kontor, til å dekkje større saker i team eller grave i rekneskap og dokument vi får innsyn i. Det var spesielt kjekt [...]
» Les meir

Jobben min: Fotograf og journalist  
15. september 2017

Jobben min: Fotograf og journalist

- Eg gjer det meste ein kan gjera som tilsett på eit distriktskontor i NRK. Eg er eigentleg tilsett som fotograf i Førde, men frå august har eg jobba på lokalkontoret i Sogndal som journalist. Så no jobbar eg som : - Journalist for nett, radio og TV - Videojournalist - TV-fotograf for [...]
» Les meir

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Barne- og likestillingsdepartementet  
13. september 2017

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Barne- og likestillingsdepartementet

– Jobben min handlar om alt det utadretta arbeidet i departementet. Arbeidsoppgåvene er å skrive talar, innlegg og talepunkt til statsråden, produsere innhald til regjeringa.no, intranett og sosiale media-kanalar, ta i mot og handsame førespurnadar frå media og arrangere pressekonferansar, besøk og reiser for statsråden. I kommunikasjonseininga er eg ansvarleg [...]
» Les meir