Jobben min

Jobben min

Vi prøver å fornye denne spalta når vi lyser ut nye kull, for at aktuelle søkjarar skal sjå kva eit halvår som nynorskpraktikant kan føre til. I desse nettintervjua fortel tidlegare nynorskpraktikantar om jobben sin og kva det har betydd for dei å gå NRK Nynorsk mediesenter.

Jobben min: NRK Dagsrevyen  
5. april 2012

Jobben min: NRK Dagsrevyen

Kva gjer du no?   Eg jobbar i innanriksredaksjonen i Dagsrevyen. Her har eg vore i vel eitt år, og no har eg vikariat fram til 1. september.    Korleis hamna du her?   Etter russiskstudiar i Kviterussland hadde eg lyst til å flytte til Oslo. Gjennom gode kontaktar og referansar fekk eg [...]
» Les meir

Jobben min: NRK Førkveld  
2. april 2012

Jobben min: NRK Førkveld

  Kva gjer du no? No jobbar eg som vaktsjef for Førkveld. Me er to stk som deler på turnusen, så eg vekslar på å ha dagvakt med planlegging fram i tid og kveldsvakt med ansvar for dagens sending. Det er ein kjekk, variert og utfordrande jobb, noko som passar meg heilt [...]
» Les meir

Jobben min: Egmont Hjemmet Mortensen  
16. desember 2011

Jobben min: Egmont Hjemmet Mortensen

Kva gjer du no? Konsernet, Egmont Hjemmet Mortensen, er leiande på marknaden for magasin og vekeblad i Noreg, og var lenge mest kjent for sterke merkevare på glansa papir. For tre år sidan etablerte dei nettstaden klikk.no, som på kort tid er blitt den største redaksjonelle forbrukarnettstaden i landet med om [...]
» Les meir

Jobben min: Stortinget  
1. desember 2011

Jobben min: Stortinget

Kva gjer du no?   I dag er eg tilsett i Stortingets administrasjon der eg arbeider med EU/EØS-informasjon for stortingsrepresentantane. Det er eit mål at representantane skal kunna følgja tidlegare med på EU-lovgjevingsprosessane, og ikkje berre etter at allereie vedtekne EU-direktiv kjem til Stortinget gjennom EØS-avtala. Før møta i Europautvalet (der utanriksministeren [...]
» Les meir

Jobben min: NRK Rogaland  
10. november 2011

Jobben min: NRK Rogaland

Kva gjer du no? I dag arbeider eg som bulletengopplesar og reporter i NRK Rogaland. Oftast sit eg på desken og produserer nyheiter. Når klokka kryp like over kvar heile time, skundar eg meg i studio for å framføra sist nytt frå Rogaland. Med jamne mellomrom lagar eg reportasjar for radio/tv/nett. [...]
» Les meir