Jobben min

Jobben min

Vi prøver å fornye denne spalta når vi lyser ut nye kull, for at aktuelle søkjarar skal sjå kva eit halvår som nynorskpraktikant kan føre til. I desse nettintervjua fortel tidlegare nynorskpraktikantar om jobben sin og kva det har betydd for dei å gå NRK Nynorsk mediesenter.

Jobben min: Fotograf og journalist  
15. september 2017

Jobben min: Fotograf og journalist

- Eg gjer det meste ein kan gjera som tilsett på eit distriktskontor i NRK. Eg er eigentleg tilsett som fotograf i Førde, men frå august har eg jobba på lokalkontoret i Sogndal som journalist. Så no jobbar eg som : - Journalist for nett, radio og TV - Videojournalist - TV-fotograf for [...]
» Les meir

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Barne- og likestillingsdepartementet  
13. september 2017

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Barne- og likestillingsdepartementet

– Jobben min handlar om alt det utadretta arbeidet i departementet. Arbeidsoppgåvene er å skrive talar, innlegg og talepunkt til statsråden, produsere innhald til regjeringa.no, intranett og sosiale media-kanalar, ta i mot og handsame førespurnadar frå media og arrangere pressekonferansar, besøk og reiser for statsråden. I kommunikasjonseininga er eg ansvarleg [...]
» Les meir

Jobben min: Gruppeleiar teknologi  
7. september 2017

Jobben min: Gruppeleiar teknologi

Kva er jobben din? - Eg jobbar som gruppeleiar teknologi i NRK Vest og har personalansvar for rundt 20 medarbeidarar, og mykje av jobben handlar sjølvsagt om å følgje opp desse. Det handlar om å få ut det beste av alle, i tråd med NRK sin langtidsstrategi. Som gruppeleiar skal du [...]
» Les meir

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Kirkens Nødhjelp  
4. september 2017

Jobben min: Kommunikasjonsrådgjevar i Kirkens Nødhjelp

Kva er jobben din? - Jobben min handlar om å samle inn historier frå Kirkens Nødhjelps arbeid, og å bidra til at det vert meir merksemd rundt landa og sakene me jobbar med. Eg har også skrive to rapportar, ein om seksuell vald og ein om kor viktig det er med [...]
» Les meir

Jobben min: Reporter i innanriks  
3. april 2017

Jobben min: Reporter i innanriks

Fortel om jobben din: - Utover min faste plass som reporter i innanriks, har eg det siste året jobba som reporter i deskredaksjonen, utanriks og økopol. Eg har jobba på alle plattformer og får stadig nye tema å bryne meg på. Ein føler seg av og til som ei potet, men [...]
» Les meir