Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område. Prisen er frå 2020 på 75.000 kroner og eit kunstverk.

Kjersti Mjør i Bergens Tidende fekk prisen for 2019

Kjersti Mjør etter prisutdelinga på Aasentunet i 2019. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu

Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for 2019. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta, 14. juni. Etter nær 30 år som journalist er dette den fyrste nynorskprisen Kjersti Mjør får for språket og journalistikken sin. Ho takkar Ivar Aasen for at vi har eit språk å skrive på.

Årsrapport nynorskprisen 2019

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 er:
Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, språkkonsulent på Det Norske Teatret og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen valde sjølv Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her