Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område.

Fristen for å kome med framlegg til prisvinnarar vert i år 2. april. Det er ein eigen jury avgjer kven som får prisen. Departementet oppnemnde i fjor ny jury for åra 2017-2021: Solveig Barstad, programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, nettredaktør og kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

Frist for framlegg 2. april.

Om du har kandidatar til kven som bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018 kan du sende oss framlegg når som helst. Fristen vert 2. april, slik at folk får heile påska på seg. Merk framlegga “Nynorskprisen 2018”, og send dei til nynorskmediesenter@nrk.no

Tradisjonen tru vert prisen delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta. Dei vert skipa til frå 6. til 10. juni, og Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar delt ut fredag 8. juni. Juryen skal ha møte i byrjinga av mai.

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Kulturdepartementet har nemnt opp ny jury for departementet sin nynorskpris for journalistar frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021. Der sit Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen har sjølv valt Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her

Årsrapport 2017

28. august fekk Kulturdepartementet årsrapporten for nynorskprisen for journalistar. I rapporten for 2017 er heile grunngjevinga frå juryen og dei to takketalane med. Du kan lese denne og tidlegare årsrapportar her

Delt nynorskpris for 2017

Jens Kihl og Guri Kulås (Foto: Rune Fossum Lillesvangstu/NRK)

Klassekampen-journalistane Guri Kulås og Jens Kihl deler Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2017. Dei får 25.000 kroner kvar og eit kunstverk. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta.

– Guri Kulås kombinerer eit høgt språkleg nivå med eit høgt fagleg nivå. Ho skriv lett og oppfinnsamt, klart og presist, heiter det i fråsegna frå juryen. Om Jens Kihl seier dei at han på sitt beste er ein gullpenn med stort overskot. Les heile grunngjevinga frå juryen her