Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område.

NRKs Eivind Molde prisvinnar i 2020

Fredag 5. juni delte juryleiar Solveig Barstad ut Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar til ein svært overraska Eivind Molde. På grunn av kornonatiltaka skjedde det på ei lukka tilstelling hjå NRK på Marienlyst. I fråsegna frå juryen vert Eivind Molde trekt fram som ein viktig del av grunnfjellet av nynorskbrukande medarbeidarar i NRK. – Årets prisvinnar brukar eit klart og tydeleg språk og set nynorsk normaltalemål i høgsetet, lagar stoff til alle plattformer og har ei særleg evne til å framstille kompliserte forhold på ein enkel og forståeleg måte for den jamne lyttar, sjåar og lesar, heiter det mellom anna i grunngjevinga frå juryen.

36 framlegg om 26 namn

Det kom inn 36 framlegg om 26 namn til kven som skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalist i 2020. Juryen bestemmer seg i mai og finn ein måte å dele ut prisen på i koronaens tid. Vanlegvis vert prisen delt ut på Dei nynorske festspela i Ørsta, men i år vert dei digitale. I fjor var det BT-journalist Kjersti Mjør som fekk prisen.

Frå 50.000 til 75.000 kroner

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er frå 2020 på 75.000 skattefrie kroner, og eit norsk kunstverk. – Prisen har vore på 50.000 kroner sidan starten i 2006. Difor tok juryen opp med departementet om det var råd å justere opp prispengane litt. Det var det. Så no håpar juryen at det kjem endå fleire framlegg til kven som bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar, seier Magni Øvrebotten, som er sekterær for juryen. Prisen vert lyst tidleg i mars og fristen for å sende inn framlegg er 1. april.

Årsrapport 2019

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapport om nynorskprisen for journalistar. Der står det om prisvinnaren, prisutdelinga og takketalen til vinnaren. Årsrapporten 2019 han du lese her

Juryen 2017 – 2021

Juryen Øystein A. Vangsnes, Solveig-Barstad og Inger Johanne Sæterbakk Foto: Adam Pietrzak

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Dette er juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021. Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, er leiar. Ho har med seg Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, språkkonsulent på Det Norske Teatret og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen valde sjølv Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her