Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk.

Harald Thingnes fekk nynorskprisen for 2018

Harald Thingnes (Foto: Ole Kaland/NRK)

Juryen bestemte 2. mai at Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018 går til Harald Thingnes i NRK Sporten. – Harald Thingnes har vore ein markant historieforteljar i NRK Sporten i 20 år. Han var lenge den einaste nynorskbrukaren i ein bokmålsdominert redaksjon. Thingnes har vore eit føredøme for alle nynorskbrukarar som har kome til, og han har vist at nynorsk er svært dugande som “sportsspråk”, seier juryen. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk, og vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 8. juni.

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 er: Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen har valt Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her

Årsrapport 2017

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapporten for nynorskprisen for journalistar. I rapporten for 2017 finn du grunngjevinga frå juryen og takketalane frå prisvinnarane Guri Kulås og Jens Kihl, begge journalistar i Klassekampen. Du kan lese denne og tidlegare årsrapportar her

Delt nynorskpris for 2017

Jens Kihl og Guri Kulås (Foto: Rune Fossum Lillesvangstu/NRK)

Klassekampen-journalistane Guri Kulås og Jens Kihl deler Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2017. Dei får 25.000 kroner kvar og eit kunstverk. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta.

– Guri Kulås kombinerer eit høgt språkleg nivå med eit høgt fagleg nivå. Ho skriv lett og oppfinnsamt, klart og presist, heiter det i fråsegna frå juryen. Om Jens Kihl seier dei at han på sitt beste er ein gullpenn med stort overskot. Les heile grunngjevinga frå juryen her