Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk.

Fristen for å kome med framlegg til prisvinnarar er 2. april, slik at folk får heile påska på seg til å skrive framlegg. Ein eigen jury avgjer kven som får prisen. Departementet oppnemnde i fjor ny jury for åra 2017-2021: Solveig Barstad, programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, nettredaktør og kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

18 framlegg for 2018

Det står mellom atten kandidatar til Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar for 2018. I år er det stor overvekt med framlegg om folk frå etermedia og få frå avis/nettaviser. Totalt har 14 fått prisen sidan 2006, då han har vore delt to gonger. Åtte av prisvinnarane har vore avisjournalistar og seks radio/fjernsyn. Det er åtte menn og seks kvinner som har fått prisen.

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 er: Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen har valt Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her

Årsrapport 2017

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapporten for nynorskprisen for journalistar. I rapporten for 2017 finn du grunngjevinga frå juryen og takketalane frå prisvinnarane Guri Kulås og Jens Kihl, begge journalistar i Klassekampen. Du kan lese denne og tidlegare årsrapportar her

Delt nynorskpris for 2017

Jens Kihl og Guri Kulås (Foto: Rune Fossum Lillesvangstu/NRK)

Klassekampen-journalistane Guri Kulås og Jens Kihl deler Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2017. Dei får 25.000 kroner kvar og eit kunstverk. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta.

– Guri Kulås kombinerer eit høgt språkleg nivå med eit høgt fagleg nivå. Ho skriv lett og oppfinnsamt, klart og presist, heiter det i fråsegna frå juryen. Om Jens Kihl seier dei at han på sitt beste er ein gullpenn med stort overskot. Les heile grunngjevinga frå juryen her