Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område.

Kom med framlegg til 1. april

Juryen for Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar treng framlegg til kven som bør få prisen i 2020. Fristen for å kome med skriftlege framlegg er 1. april og i år har vi laga til eit skjema der du kan sende inn framlegget ditt med det same. Juryen skal ha møte 18. mai og prisen vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 12. juni. Kven som får prisen vert ikkje kunngjort før på prisutdelinga.  Prispengane er auke frå 50.000 til 75.000 kroner og det fylgjer med eit kunstverk av ein norsk kunstnar. Du kan sende inn framlegg her

Frå 50.000 til 75.000 kroner

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er frå 2020 på 75.000 skattefrie kroner, og eit norsk kunstverk. – Prisen har vore på 50.000 kroner sidan starten i 2006. Difor tok juryen opp med departementet om det var råd å justere opp prispengane litt. Det var det. Så no håpar juryen at det kjem endå fleire framlegg til kven som bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar, seier Magni Øvrebotten, som er sekterær for juryen. Prisen vert lyst tidleg i mars og fristen for å sende inn framlegg er 1. april. Han vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 12. juni.

Årsrapport 2019

 

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapport om nynorskprisen for journalistar. Der står det om prisvinnaren, prisutdelinga og takketalen til vinnaren. Årsrapporten 2019 han du lese her

Kjersti Mjør i BT fekk prisen for 2019

Kjersti Mjør etter prisutdelinga på Aasentunet i 2019. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu

Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for 2019. Prisen vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta, 14. juni. Etter nær 30 år som journalist er dette den fyrste nynorskprisen Kjersti Mjør får for språket og journalistikken sin. Ho takkar Ivar Aasen for at vi har eit språk å skrive på.

Juryen 2017 – 2021

Juryen Øystein A. Vangsnes, Solveig-Barstad og Inger Johanne Sæterbakk Foto: Adam Pietrzak

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Dette er juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021. Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, er leiar. Ho har med seg Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, språkkonsulent på Det Norske Teatret og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen valde sjølv Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her