Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk.

Harald Thingnes fekk nynorskprisen for 2018

Harald Thingnes tok mot prisen i Aasentunet den 8. juni, i den flotte Sunnfjordbunden sin. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018 gjekk til Harald Thingnes i NRK Sporten.
– Harald Thingnes har vore ein markant historieforteljar i NRK Sporten i 20 år. Han var lenge den einaste nynorskbrukaren i ein bokmålsdominert redaksjon. Thingnes har vore eit føredøme for alle nynorskbrukarar som har kome til, og han har vist at nynorsk er svært dugande som “sportsspråk”, seier juryen. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk, og vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 8. juni. Meir frå prisutdelinga her

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 er: Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen har valt Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her

Årsrapport 2018

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapporten for nynorskprisen for journalistar. I rapporten for 2018 finn du grunngjevinga frå juryen og takketalen til  prisvinnaren. Du kan lese denne og tidlegare årsrapportar her