Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. I statuttane står det at prisen vert gjeven til ein dyktig journalist som har utmerka seg med bruk av levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk.

Framlegg til 1. april

Måndag 1. april er fristen for å kome med framlegg til kven som bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2019. Sende framlegga til: nynorskmediesenter@nrk.no Merk dei med Nynorskprisen 2019. Det er viktig å skrive ei grunngjeving for kvifor kandidaten din bør få prisen, og legg gjerne med nokre døme eller linkar til saker vedkomande har laga.

Møte i juryen 6. mai

Juryen for nynorskprisen for journalistar skal ha møte i Førde måndag 6. mai. Kven som får prisen vert kunngjort 8. mai og prisen vert delt ut i Aasentunet 14. juni.

Årsrapport 2018

Kulturdepartementet får kvart år ein årsrapport om nynorskprisen for journalistar. I rapporten for 2018 finn du grunngjevinga frå juryen og takketalen til  prisvinnaren Harald Thingnes. Du kan lese denne og tidlegare årsrapportar her

Harald Thingnes fekk nynorskprisen for 2018

Harald Thingnes tok mot prisen i Aasentunet den 8. juni 2018. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu.

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018 gjekk til Harald Thingnes i NRK Sporten.
– Harald Thingnes har vore ein markant historieforteljar i NRK Sporten i 20 år. Han var lenge den einaste nynorskbrukaren i ein bokmålsdominert redaksjon. Thingnes har vore eit føredøme for alle nynorskbrukarar som har kome til, og han har vist at nynorsk er svært dugande som “sportsspråk”, seier juryen. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk, og vart delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 8. juni. Meir frå prisutdelinga her

Solveig Barstad leiar for juryen

Inger Johanne Sæterbakk, Øystein A. Vangsnes og Solveig Barstad (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK)

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen for departementet sin nynorskpris for journalistar. Juryen frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 er: Solveig Barstad, Bærum, journalist/ programleiar i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, Oslo, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, Tromsø, professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Juryen har valt Solveig Barstad til leiar. Sjå meir om juryen her