Juryen 2017-2021

Juryen 2017-2021

I juryen for Kulturdepartementet sin nynorskprisen for journalistar sit Solveig Barstad, Inger Johanne Sæterbakk og Øystein A. Vangsnes. Departementet har gjeve dei denne oppgåva frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021. Juryen vel sjølv leiar og skal ha eit fyrste møte 25. september 2017.

NRK Nynorsk mediesenter er sekretariat for juryen. Prisen var departementet si «gåve» til mediesenteret, i samband med opninga av NRK Nynorsk mediesenter i 2004.

Juryen møtest ein gong i året. Då bestemmer dei tre medlemmene kven som skal få prisen. Leiaren, eller ein av jurymedlemmane, deler ut prisen under Dei nynorske festspela i Ørsta i juni kvart år. Elles føregår arbeidet i juryen på e-post og telefon.

Kven er juryen?

Solveig Margrethe Barstad (1966), Bærum, leiar.

Journalist og programleiar for TV 2 hjelper deg og Matkontrollen i TV 2. Ho har også vore programleiar i andre TV 2-program, mellom anna God morgen, Norge. Barstad kjem frå Førde i Sunnfjord og starta journalistkarriera si i NRK Sogn og Fjordane. Ho har også vore programvert i NRK. Barstad har hovudfag i statsvitskap og grunnfag i historie og offentleg rett ved Universitetet i Oslo. E-post: Solveig.Barstad@tv2.no

Inger Johanne Sæterbakk (1981), Oslo.

Språkkonsulent på Det Norske Teatret frå hausten 2018. Sæterbakk kom då frå stillinga som nettredaktør/kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag. Ho var leiar for Språkåret 2013 og er styremedlem i Noregs Mållag. Sæterbakk var nynorskpraktikant på det fyrste kullet til NRK Nynorsk mediesenter 2004/05 og arbeidde fleire år i NRK etterpå. Ho har òg arbeidd med informasjon for Hålogaland teater og Tromsø kommune. Sæterbakk har studert nordisk, historie og kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Ho er forfattar på Aschehoug, fødd i Bodø og oppvaksen i Orkanger. E-post: inger.johanne.saterbakk@detnorsketeatret.no

Øystein A. Vangsnes (1968), Tromsø

Professor i nordisk språkvitskap ved UiT Noregs arktiske universitet og professor II ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Vangsnes er oppvaksen på Leikanger og Skjetten, og utdanna frå Universitetet i Bergen. Vangsnes forskar mellom anna på den norske tospråksstoda. Han er rådsordførar i Nynorsk kultursentrum og sit i styret for Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Vangsnes er òg medlem av Fagrådet for skule og offentleg forvaltning i Språkrådet. E-post: oystein.vangsnes@uit.no

Sekretær for juryen: Magni Øvrebotten (1954), leiar for NRK Nynorsk mediesenter.
E-post: magni.ovrebotten@nrk.no

 

Tidlegare juryar:

2013 – 2017: Leiar Håkon Haugsbø, Oslo, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, Agnes Ravatn, Valevåg, forfattar/journalist i Dag og Tid, og Svend Arne Vee, Florø, redaktør i Firdaposten.

2006 – 2009 – 2013: Leiar Gry Molvær, Trondheim, programleiar/journalist i NRK, Olaug Nilssen, Bergen, forfattar, og Tom Hetland, Bryne, redaktør/kommentator i Stavanger Aftenblad.