Gjesteførelesarar våren 2019

Gjesteførelesarar våren 2019

I tillegg til eigne lærekrefter og tilsette i NRK Sogn og Fjordane og Firda brukar vi gjesteførelesarar om nynorsk og journalistikk. Dei fleste førelesingane har vi saman med praktikantane frå Nynorsk avissenter i Firda.

04. januar: Arve Sandal, føreles om Sogn og Fjordane; om næringslivet, folketalsutviklinga, geografien, kulturen og lynnet i det fyrste praksisfylket for praktikantane. Sandal hadde ideen til NRK Nynorsk mediesenter og var den fyrste leiaren for Nynorsk avissenter.

15. januar: Bent Are Iversen, fotograf i Firda, har enkel foto-opplæring med praktikantane.

21. januar: Asgeir H. Reksnes, journalist i NRK Sogn og Fjordane føreles om kjelder til stoff. Reksnes var nynorskpraktikant på kull fire, i 2006.

22. januar: Jorid Løvbakk, logoped i NRK og i Statped, Bredtvet kompetansesenter for logopedi. Ho føreles om og gjev praktiske øvingar i stemmebruk.

28. januar: Erlend Blaalid Oldeide, programleiar/journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om intervjuteknikk. Oldeide var nynorskpraktikant på kull fire i 2006.

04. – 06. februar: Håvard Heggen, journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om TV-kommentaren, med praktiske øvingar.

11. – 12. februar: Gunnar Grønlund, frå NRK Kompetanse, føreles om MOJO-journalistikk. Mobil- og video-journalistikk, der ein gjere video-opptak med mobil eller kamera, redigere dei brennkvikt og legge dei levande bileta ut på nettet. Mange praktiske øvingar.

18. februar: Signe Fuglesteg Luksengard, fotograf og frilansar med bakgrunn frå mellom anna Supernytt. Ho føreles om sosiale medium i praksis. Luksengard var nynorskpraktikant på kull 22 i 2015.

21. februar: Jan Olav Fretland, dosent ved Høgskulen på Vestlandet, i Sogndal. Han føreles om «Tal dialekt – skriv nynorsk», om normering og dialektbruk. Han tek og føre seg endringane i nynorsknormalen frå 2012.

22. februar: Noralv Pedersen, språkkontakt og journalist i NRK Sogn og Fjordane, tek føre seg «Språket i NRK» m/øvingar.

25.- 26. februar: Stian Sjursen Takle, programleiar i NRK Sogn og Fjordane, føreles om direkterapportering med øvingar.

28. februar – 1.mars: Oslo-tur med besøk i ulike redaksjonar i NRK på Marienlyst og møte med leiarar, tidlegare praktikantar og språksjefen.

11. mars: Tone Merete Lillesvangstu, journalist i NRK Sogn og Fjordane. «Den gode featuren – tett på kjeldene». Ho tek for seg den stor nettartikkelen ( i NRK kalla XL-sak), kva må til for at det skal bli bra? Korleis kom tett på kjeldene/korleis få med kjelder i krise? Og korleis vi ter oss som journalistar.

18. mars: Svein Brurås, fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, føreles om «Etikk i journalistikken».

01. april: Simon Solheim, vaktsjef  NRK Direkte, føreles om å vere kritisk til makta og drive gravande journalistikk. Solheim var nynorskpraktikant på kull 11 i 2009/10, og kan difor også gje gode råd om korleis ein satsar etter NRK Nynorsk mediesenter.

12. april: Ingvild Vereide Nave, (bilete) programleiar for podkasten BT20. Dette vert ein podkastdag med Ingvild. Ho var nynorskpraktikant på kull 14, våren 2011.

23. april: Tur til Aasentunet. Kvart kull med nynorskpraktikantar i NRK og Firda reiser til Ørsta og Aasentunet, for å lære meir om både Ivar Aasen og historia til nynorsken. Direktøren for Nynorsk kultursentrum, Per Magnus Finnanger, er mellom dei som fortel.