Gjesteførelesarar hausten 2018

Gjesteførelesarar hausten 2018

I tillegg til eigne lærekrefter og tilsette i NRK Sogn og Fjordane og Firda brukar vi gjesteførelesarar om nynorsk og journalistikk. Dei fleste førelesingane har vi saman med praktikantane frå Nynorsk avissenter i Firda.

24. august: Asgeir H. Reksnes, journalist i NRK Sogn og Fjordane førelesom kjelder til stoff. Reksnes var nynorskpraktikant på kull fire, i 2006.

31. august: Arve Sandal, føreles om Sogn og Fjordane; om næringslivet, folketalsutviklinga, geografien, kulturen og lynnet i det fyrste praksisfylket for praktikantane. Sandal hadde ideen til NRK Nynorsk mediesenter og var den fyrste leiaren for Nynorsk avissenter.

03. september: Bent Are Iversen, fotograf i Firda, har enkel foto-opplæring med praktikantane.

14. september: Erlend Blaalid Oldeide, programleiar/journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om intervjuteknikk. Oldeide var nynorskpraktikant på kull fire i 2006.

18. september: Jorid Løvbakk, logoped i NRK og i Statped, Bredtvet kompetansesenter for logopedi. Ho føreles om og gjev praktiske øvingar i stemmebruk.

19. – 21. september: Håvard Heggen, journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om TV-kommentaren, med praktiske øvingar.

25. – 26. september: Gunnar Grønlund, frå NRK Kompetanse, føreles om MOJO-journalistikk. Mobil- og video-journalistikk, der ein gjere video-opptak med mobil eller kamera, redigere dei brennkvikt og legge dei levande bileta ut på nettet. Mange praktiske øvingar.

08. oktober: Jan Olav Fretland, dosent ved Høgskulen på Vestlandet, i Sogndal. Han føreles om “Tal dialekt – skriv nynorsk”, om normering og dialektbruk. Han tek og føre seg endringane i nynorsknormalen frå 2012.

09. oktober: Noralv Pedersen, journalist i NRK Sogn og Fjordane, tek føre seg “Språket i NRK” m/øvingar.

10. oktober: Frode Grimelid, journalist i Firda, føreles om “Digitale verktøy”.

11. september: Brit Jorunn Svanes, journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om Some, journalistikk på sosiale medium.

12. oktober: Signe Fuglesteg Luksengard, fotograf og frilansar med bakgrunn frå mellom anna Supernytt. Ho føreles om some og bruk av fotoshop. Luksengard var nynorskpraktikant på kull 22 i 2015.

15.- 16. oktober: Stian Sjursen Takle, programleiar i NRK Sogn og Fjordane, føreles om direkterapportering med øvingar.

18. – 19. oktober: Oslo-tur med besøk i ulike redaksjonar i NRK på Marienlyst og møte med leiarar, tidlegare praktikantar og språksjefen.

22. oktober: Svein Brurås, fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, føreles om “Etikk i journalistikken”.

29. oktober: Tone Merete Lillesvangstu, journalist i NRK Sogn og Fjordane. «Den gode featuren – tett på kjeldene». Ho tek for seg den stor nettartikkelen ( i NRK kalla XL-sak), kva må til for at det skal bli bra? Korleis kom tett på kjeldene/korleis få med kjelder i krise? Og korleis vi ter oss som journalistar.

12. november: Simon Solheim, vaktsjef i NRK Nyhende, føreles om å vere kritisk til makta og drive gravande journalistikk. Solheim var nynorskpraktikant på kull 11 i 2009/10, og kan difor også gje gode råd om korleis ein satsar etter NRK Nynorsk mediesenter.

19. november: Ingunn Solheim (bilete), nyhendeanker i NRK Nyhende, skal snakke om “For meg er nynorsk sjølvsagt”. Ho meiner nynorsken klarar seg best med at vi som brukar nynorsk gjer det som noko sjølvsagt, og ho gjev råd om korleis ho arbeider med språket sitt i kvardagen.

26. november: Tur til Aasentunet. Kvart kull med nynorskpraktikantar i NRK og Firda reiser til Ørsta og Aasentunet, for å lære meir om både Ivar Aasen og historia til nynorsken. Og kva er nynorsk identitet i 2018? Den nye direktøren, Per Magnus Finnanger, er mellom dein som tek mot dei.

10. desember: Arne Stubhaug, fotograf i NRK Sogn og Fjordane, føreles om stillsfotografering for nett, med praktiske øvingar.