Gjesteførelesarar hausten 2019

Gjesteførelesarar hausten 2019

I tillegg til eigne lærekrefter og tilsette i NRK Sogn og Fjordane og Firda brukar vi gjesteførelesarar om nynorsk og journalistikk. Dei fleste førelesingane har vi saman med praktikantane frå Nynorsk avissenter i Firda.

20. august: Silje Guddal, føreles om «Sogn og Fjordane – eit eldorado for journalistar». Guddal er tidlegare journalist i NRK Sogn og Fjordane og arbeider no som rådgjevar i PwC i Stryn.

23. august: Kjell Ove Nordeide og Rune Fossum Lillesvangstu føreles om «Språket vårt». Noreide er leiar for Nynorsk Avissenter og Lillesvangstu faglærar i NRK Nynorsk mediesenter.

02. september: Arne Stubhaug gjev «Enkel foto-opplæring». Stubhaug er fotograf i NRK Sogn og Fjordane og har lang røynsle som fotograf frå både avis og fjernsyn.

05. september: Asgeir H. Reksnes, journalist i NRK Sogn og Fjordane føreles om kjelder til stoff. Reksnes var nynorskpraktikant på kull fire, i 2006.

06. september: Linda Eide, programleiar for Eides språksjov, og mange andre populære seriar i NRK. «Språk som sjov» er overskrifta på føremiddagen med Linda Eide.

10.- 11. september: Sondre Dalaker, videojournalist i NRK Sogn og Fjordane, gjev opplæring i filming og redigering med videokamera. Dalaker var nynorskpraktikant på kull 15, i 2011/12.

16. september: Erlend Blaalid Oldeide, (bilete) programleiar/journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om intervjuteknikk. Oldeide var nynorskpraktikant på kull fire i 2006.

17. september: Jorid Løvbakk, logoped i NRK og i Statped, Bredtvet kompetansesenter for logopedi. Ho føreles om og gjev praktiske øvingar i stemmebruk.

23. – 25. september: Håvard Heggen, journalist i NRK Sogn og Fjordane, føreles om TV-kommentaren, med praktiske øvingar.

30. sept.- 1. okt.: Gunnar Grønlund, frå NRK Kompetanse, føreles om MOJO-journalistikk. Mobil- og video-journalistikk, der ein gjere video-opptak med mobil eller kamera, redigere dei brennkvikt og legge dei levande bileta ut på nettet. Mange praktiske øvingar.

07. oktober: Marte Iren Noreng Trøen, frilansjournalist, underviser om «Sosiale medium i praksis». Trøen var nynorskpraktikant på kull 25, i 2017, og har for det meste arbeidd som journalist i NRK P3 i Trondheim.

10. oktober: Jostein Avdem Fretland, i Fretland & Fretland, føreles om «Tal dialekt – skriv nynorsk» – om normering og dialektbruk. Fretland er forfattar, komponist og omsetjar.

11. oktober: Noralv Pedersen, språkkontakt og journalist i NRK Sogn og Fjordane, tek føre seg «Språket i NRK» m/øvingar.

14.- 15. oktober: Stian Sjursen Takle, programleiar i NRK Sogn og Fjordane, føreles om direkterapportering med øvingar.

17. -18. oktober: Oslo-tur med besøk i ulike redaksjonar i NRK på Marienlyst og møte med leiarar, tidlegare praktikantar og språksjefen.

21. oktober: Svein Brurås, fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, føreles om «Etikk i journalistikken».

28. oktober: Jens Kihl, kommentator i Bergens Tidende, skal snakke om «Dette er også Noreg – kvifor er kommunane så spennande ?»

04. november: Tur til Aasentunet. Kvart kull med nynorskpraktikantar i NRK og Firda reiser til Ørsta og Aasentunet, for å lære meir om både Ivar Aasen og historia til nynorsken. Direktøren for Nynorsk kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark, er mellom dei som fortel.

11.november: Tone Merete Lillesvangstu, journalist og programleiar i NRK Sogn og Fjordane. Ho føreles om «Den gode featuren – tett på kjeldene». Om å skrive langt og kva arbeid som ligg bak.

09. desember: Simon Solheim, vaktsjef NRK Direkte, føreles om å vere kritisk til makta og drive gravande journalistikk. Solheim var nynorskpraktikant på kull 11 i 2009/10.

16. desember: Marte Halsør, journalist i NRK Nyhende og NJ si vikarkontakt der, gjev råd om vegen vidare for nynorskpraktikantane. Ho var nynorskpraktikant på kull 17 i 2012/13 og har arbeidd i nyhendeavdelinga på Marienlyst etter praksis der. Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter, vert òg med på å gje råd og svare på spørsmål frå nynorskpraktikantane.