Gjesteførelesarar våren 2020

Gjesteførelesarar våren 2020

I tillegg til eigne lærekrefter og tilsette i NRK Sogn og Fjordane og Firda brukar vi gjesteførelesarar om nynorsk og journalistikk. Dei fleste førelesingane har vi saman med praktikantane frå Nynorsk avissenter i Firda.

07. januar: Silje Guddal, føreles om «Sogn og Fjordane – eit eldorado for journalistar». Guddal er tidlegare journalist i NRK Sogn og Fjordane og arbeider no som rådgjevar i PwC i Stryn.

10. januar: Kjell Ove Nordeide og Rune Fossum Lillesvangstu føreles om «Språket vårt». Noreide er leiar for Nynorsk Avissenter og Lillesvangstu faglærar i NRK Nynorsk mediesenter.

17. januar: Jorid Løvbakk, logoped i NRK og i Statped, Bredtvet kompetansesenter for logopedi. Ho føreles om og gjev praktiske øvingar i stemmebruk.

20. januar: Arne Stubhaug gjev «Enkel foto-opplæring». Stubhaug er fotograf i NRK Vestland, i Førde, og har lang røynsle som fotograf frå både avis og fjernsyn.

24. januar: Asgeir H. Reksnes, journalist i NRK Vestland, Nordfjordeid, føreles om kjelder til stoff. Reksnes var nynorskpraktikant på kull fire, i 2006.

31. januar: Noralv Pedersen, språkkontakt og journalist i NRK Vestland, Førde/Vik, tek føre seg «Språket i NRK» m/øvingar.

03. februar: Erlend Blaalid Oldeide, (bilete) programleiar/journalist i NRK Vestland, i Førde, føreles om intervjuteknikk. Oldeide var nynorskpraktikant på kull fire i 2006.

04.- 05. februar: Håvard Heggen, journalist i NRK Vestland, i Førde, føreles om TV-kommentaren, med praktiske øvingar.

14. februar: Marte Iren Noreng Trøen, journalist NRK Innlandet, føreles om «Sosiale medium i praksis». Trøen var nynorskpraktikant på kull 25, i 2017, og har for det meste arbeidd som journalist i NRK P3 i Trondheim.

17.- 18. februar: Gunnar Grønlund, frå NRK Kompetanse, føreles om MOJO-journalistikk. Mobil- og video-journalistikk, der ein gjere video-opptak med mobil eller kamera, redigere dei brennkvikt og legge dei levande bileta ut på nettet. Mange praktiske øvingar.

24.- 25. februar: Stian Sjursen Takle, programleiar i NRK Vestland, i Førde, føreles om direkterapportering med øvingar.

27. -28. februar: Oslo-tur med besøk i ulike redaksjonar i NRK på Marienlyst og møte med leiarar, tidlegare praktikantar og den nye språksjefen i NRK Karoline Riise Kristiansen.

09. mars: Jostein Avdem Fretland, i Fretland & Fretland, føreles om «Tal dialekt – skriv nynorsk» – om normering og dialektbruk. Fretland er forfattar, komponist og omsetjar.

16. mars: Tur til Aasentunet. Kvart kull med nynorskpraktikantar i NRK og Firda reiser til Ørsta og Aasentunet, for å lære meir om både Ivar Aasen og historia til nynorsken. Direktøren for Nynorsk kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark, er mellom dei som fortel. (Avlyst pga koronasituasjonen).

30. mars: Svein Brurås, fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, føreles om «Etikk i journalistikken» (avlyst pga kornonasituasjonen).

01. april: Tone Merete Lillesvangstu, journalist og programleiar i NRK Vestland, i Førde, føreles om «Den gode featuren – tett på kjeldene». Om å skrive langt og kva arbeid som ligg bak.

15. april: Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, føreles om «Etikk og journalistikk» på Skype frå Oslo.

27. april: Marte Halsør, journalist i NRK Nyhende og NJ si vikarkontakt der, gjev råd om vegen vidare for nynorskpraktikantane. Ho var nynorskpraktikant på kull 17 i 2012/13 og har arbeidd i nyhendeavdelinga på Marienlyst etter praksis der. Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter, vert òg med på å gje råd og svare på spørsmål frå nynorskpraktikantane.