Vi er sambuar med NRK Vestland i Førde

Vi er sambuar med NRK Vestland i Førde

Vi held til i same huset som NRK-redaksjonen på Prestebøen 2 i Førde. Det er her nynorskpraktikantane er dei fire fyrste månadane, og dei får den praktiske opplæringa i redaksjonen til distrikskontoret.

Postadresse: NRK Nynorsk mediesenter, boks 100, 6801 Førde

Besøksadresse: NRK Nynorsk mediesenter, Prestebøen 2, 6809 Førde

E-post: nynorskmediesenter@nrk.no

Telefon: 57 72 42 42

Skal du sende rekningar til oss er adressa: NRK Nynorsk mediesenter, AREG RM 11, postboks 8500, 0340 Oslo.