Kull 31 på plass i Førde  
20. august 2019

Kull 31 på plass i Førde

På kull 31 går det tre menn og to kvinner, fire vestlendingar og ein gudbrandsdøl. Elias Håvarstein er frå Rogaland, Oda Elise Svelstad frå Oppland, Lars Volldal frå Sogn, Vilde Gjerde Lied, frå Sunnmøre og Hans Ivar Moss Kolseth, frå Nordfjord. Rune Fossum Lillesvangstu og Brit Jorunn Svanes er faglærarar for [...]
» Les meir

Fast jobb i NRK Hordaland  
12. august 2019

Fast jobb i NRK Hordaland

Ho kjem frå Telemark og gjekk på det fjerde kullet med nynorskpraktikantar, våren 2006. Etter avslutta praksis i NRK Dagsnytt arbeidde ho ei tid i NRK før ho tok Master i internasjonal juss i London og var frilansar frå Sør-Afrika i nokre år. Vel heime att arbeidde ho med sosiale [...]
» Les meir

Statusrapport  per 1. juli  
1. juli 2019

Statusrapport per 1. juli

150 nynorskpraktikantar har fått opplæring dei 15 åra vi har vore i drift. 56,7 prosent av dei arbeider i media. 39 prosent i NRK og 15 prosent i aviser og nettstader. Kull 30 byrja i sommarjobbane sine i dag, etter avslutta ekstern praksis. NRK Nynorsk mediesenter har ferie i juli. [...]
» Les meir

Alvor med attestar og vitnemål  
28. juni 2019

Alvor med attestar og vitnemål

I dag har eg skrive og sendt ut attestar og vitnemål til dei fem nynorskpraktikantane på kull 30. Dei får jamt over mykje skryt for godt arbeid og stor innsats. Det er dei vel verd. Det alltid med eit visst alvor eg står og reinskriv desse attestane, baserte på faglærarane [...]
» Les meir

Vi trengst  
27. juni 2019

Vi trengst

Her er artikkelen som framtida.no la ut i dag: https://framtida.no/2019/06/19/atvarar-mot-mangel-pa-journalistar-som-skriv-nynorsk Bilete er frå 2013, då Nynorsk avissenter kom til, og praktikantane frå begge opplæingane vart fotograferte. NRK Nynorsk mediesenter har drive i 15 år og lært opp 150 nynorskpraktikantar per dags dato. Vi lærer opp ti i året, fordelt på to halvårskull. [...]
» Les meir

Lettare å snakke om språk i NRK  
24. juni 2019

Lettare å snakke om språk i NRK

Ragnhild Bjørge vedgår at det er litt synd å slutte no når NRK, etter snart 50 år med krav om minst 25 prosent nynorsk, er nærmare enn nokon gong til å nå målet samla sett. – Ved utgangen av mai var vi på rette sida av 25 prosent, men det [...]
» Les meir

To nominerte til Prix Radio  
18. juni 2019

To nominerte til Prix Radio

Det er fem nominerte i kvar kategori. - Prix Radio er norsk radiobransje si Oscar-utdeling og nok ein gong er nivået heva, seier Morten Scott Janssen, som er leiar for hovudjuryen. - I år er det bidrag frå 20 ulike radiostasjonar og podcastprodusentar og det syner breidda i radioproduksjonen i [...]
» Les meir

«Ikkje kall meg nynorskjournalist»  
14. juni 2019

«Ikkje kall meg nynorskjournalist»

Vil formidle på lik linje med dei som skriv bokmål Kjersti Mjør jobbar til dagleg som journalist i Bergens Tidende, der ho med sitt særpreg har sett eit sterkt preg på avisa med reportasjane sine gjennom mange år. Juryleiar Solveig Barstad gav Mjør eit trykk av Oddvar Torsheim. I tillegg fekk [...]
» Les meir

Alle har sommarjobb  
11. juni 2019

Alle har sommarjobb

På desse reisene snakkar eg med både praktikantar, fadrar og redaksjonsleiarar for å få eit så godt bilete av stoda som råd, kva praktikanten er god på og kva han må arbeide meir med. I fleire redaksjonar glir dei så godt inn at det er fort å gløyme at dei [...]
» Les meir

Espen Breivik la ned grunnsteinen  
28. mai 2019

Espen Breivik la ned grunnsteinen

Journalist Espen Moe Breivik er sunnmøring og var nynorskpraktikant i NRK Nynorsk mediesenter våren 2017. Han arbeidde fyrst i politisk avdeling i NRK og byrja i VG våren 2018. No er han mest å sjå i VGTV. Her er talen han heldt då han la ned grunnsteinen til Vinje-senteret.   [...]
» Les meir