Den gode radiostemma  
9. januar 2014

Den gode radiostemma

Eg laga min fyrste reportasje med lydopptak i går, men brukte den lågmælte, mjuke og intime Nattønsket-stemma mi til å fortelje om noko så usexy som  elektronisk skattekort. Dermed vart det stilkræsj. Neste gong eg skal prate om  liknande tema, blir det i eit mindre kjenslesprengt toneleie. [...]
» Les meir

Klar melding  
18. oktober 2013

Klar melding

Tidlegare har praktikantane fått opplæring i intervjuteknikk, etikk og bruk av sosiale medium. Det har kome ubekrefta meldingar om at dette har påverka språk og stil i praktikantane si skriftlege framstilling.   [...]
» Les meir

To veker til vi skal på desken!  
9. oktober 2013

To veker til vi skal på desken!

Sist veke byrja vi med TV. Vi lærte oss å bruka P2kamera, redigera i Adobe Premiere og lesa inn kommentarar. Å lesa inn kommentar var vanskelegare enn eg fyrst hadde rekna med. Heldigvis fekk vi god hjelp frå Eva Westvik, så etterkvart vart det betre og mykje kjekkare å kommentera. Fyrste tvreportasje laga Britt [...]
» Les meir

 
9. oktober 2013

Gode gjesteførelesarar

I går var Jan Olav Fretland, 1. amanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og aktiv språkmann, på besøk. På planen stod det at han skulle førelese om “Tal dialekt – skriv nynorsk”, om normering og dialektbruk, og at han skulle ta føre seg den nye nynorsknormalen. Det gjorde han til gagns. Her [...]
» Les meir

Førde, douze points  
9. oktober 2013

Førde, douze points

Dei to siste dagane har vore fylte med språkleg terping ved Jan Olav Fretland. Det har vore lærerikt - oppdaga nokre hol i verbkunnskapen, ja. Elles hadde me eit svært inspirerande kurs i tv-kommentar med Eva Westvik. Så no er me alle saman meistrar i knagging og språklege bilete. Hurra!   Slik, det var eit [...]
» Les meir

 
24. september 2013

O`hei kor det går!

Hei igjen! Dagen med logoped gjekk kjempe fint og det var veldig kjekt! :-) (Blogginga held fram under biletet) Det var heldigvis ikkje så mykje eg måtte endre på, men eg fekk mange gode tips! Så no kan eg øve meg på å snakke endå betre. På biletet over kan du sjå ei øving vi fekk for å få [...]
» Les meir

Praktikantfilter  
9. september 2013

Praktikantfilter

Eg var sjølv student før den førre regjeringserklæringa skulle signerast, og umåteleg skuffa då 11 månader med studiestønad ikkje inngjekk i Soria Moria II. Når alle partia som sit i regjering har vore samde om dette punktet, korleis greier dei då å verte usamde med seg sjølve og forhandle det vekk? [...]
» Les meir

Klar, ferdig og køyr!  
9. september 2013

Klar, ferdig og køyr!

  Fyrste saka eg laga var om det nye rådhuset i Førde, her intervjua eg prosjektleiaren for rådhuset og høyrde med forbipasserande kva dei meinte om bygget. Saka kan du høyre her. God ettermiddag Sogn og Fjordane skulle ha besøk av Den norske turistforeining for å fortelje om "Kom deg ut-dagen". Eg laga difor ein [...]
» Les meir

Lærestaden Førde  
21. mars 2013

Lærestaden Førde

15. april er søknadsfristen både for dei som tenkjer seg å bli journalistar i NRK og andre etermedia og avis/nett. NRK Nynorsk mediesenter og Nynorsk avissenter har sams søknadsfrist. Dei for kull 1, vi for kull 19. Dermed er vi litt fleire med vondt i magen ein månads tid framover, fordi [...]
» Les meir

 
18. mars 2013

På direkten

Skummelt. Det er det. Ein har nokre minutt til rådigheit og i løpet av den tida skal ein ha fanga lyttaren og ha prata med dei rette folka om dei rette tinga. Det tekniske må vere i orden og det er ikkje rom for verken nøling eller jernteppe. Ein utegåande [...]
» Les meir