Nynorsk forum  
12. november 2012

Nynorsk forum

Sist fredag vart det skipa eit Nynorsk forum i Sogn og Fjordane. Kva barnet skal heite er ikkje avgjort enno, men det mest nynorske av alle fylka i landet har tenkt å ta den statusen på alvor. Det er på høg tid. Vi har altfor lenge teke nynorsk som sjølvsagt i Sogn og [...]
» Les meir

Stas  
1. november 2012

Stas

Eg har ein flott jobb. To gonger i året får eg ringe fem forventningsfulle søkjarar og fortelje at dei har kome inn på neste kull med nynorskpraktikantar. Det har lært meg at det er mange måtar å uttrykkje glede på, frå ville hyl til at det vert heilt stilt i den andre [...]
» Les meir

Posten og namn  
16. oktober 2012

Posten og namn

For ei tid sidan fekk vi brev frå Posten, om merking av postkassar. Eg og han eg er gift med har budd der vi bur i 30 år, og hatt begge sitt namn på postkassen. Eg er av dei som aldri fann det naturleg å "ta hans namn" då vi gifta [...]
» Les meir

Torsheim og kunsten  
20. juni 2012

Torsheim og kunsten

Bakteppe: I Sogn og Fjordane, særleg i Førde, går det no ein debatt om kva som skal skje med kunsten til Oddvar Torsheim. På 50- årsdagen hans lova Førde kommune han eit galleri ein gong i framtida. No er han snart 74 år og har byrja lure på kvar det blir [...]
» Les meir

På høg tid  
22. mai 2012

På høg tid

Sidan nyttår har Tine pryda mjølkekartongane på Vestlandet med fire gardsbruk i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi skal bli meir kjende med bønder i nærområdet vårt, skjøne kvar mjølka vi drikk kjem frå. På fjernsynsreklamen "snakkar" kyrne dialekt, men på kartongane skriv Tine på bokmål. Både Noregs Mållag og media har vore i dei og [...]
» Les meir

Frå magekjensle til Fjesbok  
11. mai 2012

Frå magekjensle til Fjesbok

Vi har 42 meir eller mindre velskrivne søknader om å bli nynorskpraktikantar på kull 17. Eg har lese alle nøye, enkelte fleire gonger. Vi leitar etter folk med engasjement, talent og kunnskap til å kunne bli dyktige journalistar, og språkleg vilje og ryggrad til å bli nynorskbrukande journalistar. Før måtte vi lite på magekjensla og jobbintervjuet [...]
» Les meir

Gleda  
24. april 2012

Gleda

- Eg har hatt få sorger i livet. Dei fleste tok eg på forskot, sa Venstre-mannen Ludvig Botnen då eg portrettintervjua han fyrst på 1980-talet. Han var bladmann og stortingsmann, og sunnfjording. Det var det siste som gjorde at han var budd på alt som kunne gå gale. Difor må vi sunnfjordingar [...]
» Les meir

 
13. april 2012

Nytt høve - søk no!

Søndag 15. april er fristen for å søkje plass på det syttande kullet med nynorskpraktikantar. Nytt høve. Har du søkt før er det inga hindring. Mange nynorskpraktikantar har søkt fleire gonger før dei kom inn.  Er du nynorskbrukar og har lyst til å bli journalist er dette staden for deg. Journalistar er ofte av [...]
» Les meir

 
29. mars 2012

Meir Blåmann

Eg skreiv tidlegare ein blogg om dotterdotter mi som brukte vinterferien på å lære seg "Blåmann, Blåmann", med mommo som forsongar. Det er slikt som varmar eit mommo-hjarte.Eg prøver å lirke inn dei nynorske songane når høve byr seg. No er eg nok ein gong styrka i trua på at det [...]
» Les meir

 
14. mars 2012

- Eg tenkjer

Det er ingen som meiner, føler og tykkjer noko lenger. No "tenkjer" alle. Det er det nye munnhellet, i byte for "ikkje sant", "på sikt", osv. Visst kan det vere høve der det kan vere lurt å vere forsiktig i tilnærminga, og ta utgangspunkt i seg sjølv og det ein tenkjer. [...]
» Les meir