Praksisplassane for kull 28  
21. februar 2018

Praksisplassane for kull 28

- Vi har ei kjensle av at vi bestemme praksisplassane tidlegare og tidlegare for kvart kull. Særleg om våren, i von om at dei skal kome med i vurderinga av sommarjobbar, seier Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter. For fyrste gong på 28 kull skal ingen til NRK på [...]
» Les meir

Gjesteførelesarane 2018  
12. februar 2018

Gjesteførelesarane 2018

Dei fleste førelesingane er for nynorskpraktikantane både i NRK Nynorsk mediesenter og Nynorsk avissenter. Føremålet med gjesteførelesarane er å få inn spesialistar på nynorsk, ulike arbeidsformer i journalistikk, etikk, stemmebruk og samfunnskunnskap. Du finn heile lista med gjesteførelesarar her [...]
» Les meir

60 prosent arbeider i media  
17. januar 2018

60 prosent arbeider i media

Vil du sjå kvar dei arbeider finn du det her No er kull 28 under opplæring i Førde. Dei skal vere her ut april og skal deretter i ekstern praksis i andre redaksjonar ut juni. Kull 27 er i ekstern praksis på Tyholt og Marienlyst og er ferdige med tida som [...]
» Les meir

Framlegg til nynorskprisen 2018  
15. januar 2018

Framlegg til nynorskprisen 2018

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar har vore delt ut sidan 2006, då Linda Eide i NRK var fyrste prisvinnaren. Føremålet med prisen er å fremje bruk av nynorsk i media, og årleg ære ein dyktig journalist som brukar ein levande og god nynorsk, og er eit føredøme for andre. Vinnaren [...]
» Les meir

Besøk av Olav Nyhus  
25. oktober 2017

Besøk av Olav Nyhus

Olav Nyhus var juridisk direktør i NRK i mange år før han vart det vi - for å korte ned tittelen - kallar personaldirektør i NRK. Han er ein travel mann, med fleire internasjonale oppdrag for NRK, og har bala lenge med å finne eit høve til å besøke ansvarsområdet [...]
» Les meir

Praksisplassane for kull 27  
25. oktober 2017

Praksisplassane for kull 27

- Dette er dei to siste månadane deira som nynorskpraktikantar der dei må syne kva dei er gode for i nye redaksjonar. Denne tida er ofte avgjerande for om dei får halde fram i NRK eller ikkje, seier Magni Øvrebotten, leiar for Nynorsk mediesenter. Dei fem nynorskpraktikantane byrja i praksis i [...]
» Les meir

11 kalla inn til konferanse  
25. oktober 2017

11 kalla inn til konferanse

Om fleire enn dei elleve vert kalla inn til intervju veit vi ikkje enno. Dei siste av dei kjem til konferanse tysdag i komande veke. Dei vi har sams med Nynorsk avissenter i Firda, og som begge er interesserte i, kallar vi inn same dagen. Vi dekkjer reisa til dei [...]
» Les meir

Har hatt rikssaker i «alle» kanalar  
14. september 2017

Har hatt rikssaker i «alle» kanalar

-Det er veldig stas å registrere at praktikantane leverer så godt. Det har dei gjort nesten frå dag éin, seier faglærar Rune Fossum Lillesvangstu. I løpet av tre veker har saker frå kull 27 vore godt synlege i nyheitsbiletet, både lokalt og på nasjonalt plan. Linda Watten var først på lufta [...]
» Les meir

Jobben min: Gruppeleiar teknologi  
7. september 2017

Jobben min: Gruppeleiar teknologi

Kva er jobben din? - Eg jobbar som gruppeleiar teknologi i NRK Vest og har personalansvar for rundt 20 medarbeidarar, og mykje av jobben handlar sjølvsagt om å følgje opp desse. Det handlar om å få ut det beste av alle, i tråd med NRK sin langtidsstrategi. Som gruppeleiar skal du [...]
» Les meir

 
5. september 2017

58 prosent arbeider i media

    Kull 26 var ferdige som nynorskpraktikantar til 1. juli og fire av fem fekk sommarjobb og vikariat etterpå. Wibeke Bruland har fått årsvikariat i NRK Finnmark, der ho hadde ekstern praksis. Aleksander Båtnes hadde det i NRK Møre og Romsdal og har fått vikariat der fram til jul. Espen Breivik [...]
» Les meir