Heile kull 32 på plass  
14. januar 2020

Heile kull 32 på plass

Dei fire damene byrja på opplæringa 6. januar og har fått innføring i dei fleste systema dei skal bruke. Men med ein intensiv dag i data og tekniske system, og god hjelp frå medpraktikantar og faglærarar, reknar vi med at Sjur Dolve snart er på høgde med hine. I kveld [...]
» Les meir

25,2 prosent nynorsk i NRK  
13. januar 2020

25,2 prosent nynorsk i NRK

I kjølvatnet av Handlingsplanen for nynorsk har det vore halde kurs i nynorsk i NRK, der til saman 200 journalistar har delteke. Kurshaldarar har vore journalist Noralv Pedersen og faglærar Rune Fossum Lillesvangstu. Fleire distriktskontor har sett seg konkrete mål for nynorsk og språkstyret arbeider med å få fleire redaksjonar [...]
» Les meir

Gratulerer Asgeir Heimdal Reksnes  
11. november 2019

Gratulerer Asgeir Heimdal Reksnes

Juryen seier dette: Årets nyheitssak er ei sak som angår mange. Bur du på Vestlandet er du vant til ras og å leve med frykta for dei. Mange krev meir pengar til veg, men korleis blir desse midlane eigentleg brukt? Asgeir Heimdal Reksnes og NRK Sogn og Fjordane sin «Vegmilliardar til [...]
» Les meir

Fast jobb i NRK Sogn og Fjordane  
24. september 2019

Fast jobb i NRK Sogn og Fjordane

Etter praksis og sommarjobb i NRK Sogn og Fjordane i fjor fekk han fast jobb som plassjef for helikopterselskapet Bristow på flyplassen i Florø, der han bur. Frå 1. januar 2020 vert Flora kommune ein del av Kinn kommune og Fredrik Helland kjem attende til NRK Sogn og Fjordane. Han har [...]
» Les meir

Linda Eide om språk som sjov  
27. august 2019

Linda Eide om språk som sjov

  Sjå heile lista her [...]
» Les meir

Fast jobb i NRK Hordaland  
12. august 2019

Fast jobb i NRK Hordaland

Ho kjem frå Telemark og gjekk på det fjerde kullet med nynorskpraktikantar, våren 2006. Etter avslutta praksis i NRK Dagsnytt arbeidde ho ei tid i NRK før ho tok Master i internasjonal juss i London og var frilansar frå Sør-Afrika i nokre år. Vel heime att arbeidde ho med sosiale [...]
» Les meir

Møte i juryen 6. mai  
3. mai 2019

Møte i juryen 6. mai

Det kom inn 28 framlegg om 23 namn til fristen 1. april. Juryen har gjort eit fyrste utval i eit telefonmøte og skal måndag velge mellom dei seks som står att på lista. Kven det blir vert kunngjort til veka. Prisen vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta [...]
» Les meir

Permisjon for å skrive bok  
3. mai 2019

Permisjon for å skrive bok

Boka om Førde irettslag kjem til 100-årsjubileet hausten 2020, og det er Selja forlag som gjev ho ut på oppdrag frå idrettslaget. - Det vert inga historiebok frå A til Å, men ei bok med historier og bilete, litt inspirert av den boka Tambarskjelvar IL fekk laga seg til 100-årsjubileet [...]
» Les meir

- Vi har vakse med oppgåvene  
30. april 2019

- Vi har vakse med oppgåvene

Ola Weel Skram song på avsluttinga med heile NRK Sogn og Fjordane, og Tonje Noreng Trøen og Idunn Lavik framførde eigenskrive dikt om livet som praktikant. Mangt og mykje vart teke på kornet der. Ragnhild Voreland delte ut blomar og i tillegg vanka det gåver til dei tilsette i Nynorsk [...]
» Les meir

 
25. april 2019

Journalistpris til Solveig Hareide

- Det er veldig stor stas å få heider for eit konsept som ein sjølv har utvikla i ei tid der det er stor konkurranse og mykje fokus på tal. "Latterlig smart" hadde som mål å få vitskap ut til folket, og ikkje kun dei som var interesserte i utgangspunktet. [...]
» Les meir