Debuterte live i mP3 etter fire dagar  
11. januar 2019

Debuterte live i mP3 etter fire dagar

Elise Kvien har fått prøve seg live fleire gonger, og har vore gjennom ein morgon med sendingar kvar halvtime i P3morgen. Ein merkar godt at Elise har erfaring med å vere på lufta og er godt vant med å avvikle sendingar (frå Radio Ålesund). Ho har allereie fått oppleve at [...]
» Les meir

Kull 29: «Ikkje undervurder jentekull!»  
21. desember 2018

Kull 29: «Ikkje undervurder jentekull!»

LOFTET: Korleis skal me forklare loftet? Det er der magien skjer. Første dagen, då ein ganske grøn gjeng kom til Førde, hadde me inga aning om kva me hadde gått med på. Ei veke seinare forstod vi meir, men ikkje éin einaste dag har vore lik. På loftet har me [...]
» Les meir

«Jentekullet» er klar for praksis  
20. desember 2018

«Jentekullet» er klar for praksis

- Det femte jentekullet vårt har gjort at eg ser litt meir nyansert på reine jentekull, sjølv om eg alltid vil meine at arbeidsmiljø med begge kjønn er best. Men de fem har ikkje skremt meg for nye jentekull, om livet gjer det nødvendig, sa leiar Magni Øvrebotten ved NRK [...]
» Les meir

Alle har fast jobb i media  
18. desember 2018

Alle har fast jobb i media

Det er fire kull som manglar berre ein på at alle fem har fast jobb i media, og nokon har sjansen til å bli fulltallige i media etter kvart. Tel vi med dei som er vikarar i media ville endå fleire vore med på denne uhøgtidlege "nesten fulltallige i media"- [...]
» Les meir

Takk for nynorskkursa  
30. november 2018

Takk for nynorskkursa

Førre veke var det eldsjeler i NRK Rogaland som fekk det språksjefen kallar "Smågodtprisen". I Førde var det språkkontakt Tone Merete Lillesvangstu, i NRK Sogn og Fjordane, som fekk æra av å dele ut blomar og smågodt og lese opp meldinga frå språksjef Bryn: "Noralv og Rune er gode og humørfylte [...]
» Les meir

57 prosent arbeider i media  
20. november 2018

57 prosent arbeider i media

Kull 29 har ein månad att av praksistida si i Førde og arbeider no i redaksjonen til NRK Sogn og Fjordane. Frå nyttår av skal to av dei i praksis i NRK Hordaland, ein skal til NRK Møre og Romsdal, ein annan til P3nyhenda på Tyholt og den femte nynorskpraktikanten [...]
» Les meir

Red.sekretær i Allkunne  
19. november 2018

Red.sekretær i Allkunne

Sommerset har ein bachelorgrad i musikkteknologi og ein i medieproduksjon, begge frå NTNU, og har også fag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Han har vore nynorskpraktikant i NRK Nynorsk mediesenter (2008/09) og jobba i NRK Kulturnytt, TV-aksjonen, Puls og Forbrukarinspektørane. Han har også arbeidd med fagomsetjing, [...]
» Les meir

 
8. november 2018

Årsrapport nynorskprisen 2018

Les rapporten her I juryen for Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er Solveig Barstad, i TV 2, leiar. Ho har med seg professor Øystein Vangsnes, ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet, og Inger Johanne Sæterbakk, språkkonsulent ved Det norske teateret. 1. april 2019 er fristen for å føreslå kandidatar [...]
» Les meir

Kommunikasjonsrådgjevar NMBU  
8. november 2018

Kommunikasjonsrådgjevar NMBU

Jobben er svært variert og går ut på å formidla forsking for dei to prosjekta ved hjelp av ulike kanalar; som røkting av nettside og profilar i sosiale media, skriving av kronikkar og pressemeldingar, innsal til media, deltaking og arrangering av konferansar og seminar, nyhendebrev, m.m. - Eg likar å bidra [...]
» Les meir

Simon Solheim gjesteførelesar  
7. november 2018

Simon Solheim gjesteførelesar

Måndag 19. november er det nyhendeanker Ingunn Solheim, i NRK Nyhende, som er gjesteførelesar. Overskrifta på førelesinga hennar er "For meg er nynorsk sjølvsagt". Ho var nynorskpraktikant i NRK Sogn og Fjordane i 1999, og gjev praktikantane råd med rot i eigne røynsler og arbeidsmåtar. Den 26. november reise nynorskpraktikantane i [...]
» Les meir