Alle har fast jobb i media  
18. desember 2018

Alle har fast jobb i media

Det er fire kull som manglar berre ein på at alle fem har fast jobb i media, og nokon har sjansen til å bli fulltallige i media etter kvart. Tel vi med dei som er vikarar i media ville endå fleire vore med på denne uhøgtidlege "nesten fulltallige i media"- [...]
» Les meir

Takk for nynorskkursa  
30. november 2018

Takk for nynorskkursa

Førre veke var det eldsjeler i NRK Rogaland som fekk det språksjefen kallar "Smågodtprisen". I Førde var det språkkontakt Tone Merete Lillesvangstu, i NRK Sogn og Fjordane, som fekk æra av å dele ut blomar og smågodt og lese opp meldinga frå språksjef Bryn: "Noralv og Rune er gode og humørfylte [...]
» Les meir

57 prosent arbeider i media  
20. november 2018

57 prosent arbeider i media

Kull 29 har ein månad att av praksistida si i Førde og arbeider no i redaksjonen til NRK Sogn og Fjordane. Frå nyttår av skal to av dei i praksis i NRK Hordaland, ein skal til NRK Møre og Romsdal, ein annan til P3nyhenda på Tyholt og den femte nynorskpraktikanten [...]
» Les meir

Red.sekretær i Allkunne  
19. november 2018

Red.sekretær i Allkunne

Sommerset har ein bachelorgrad i musikkteknologi og ein i medieproduksjon, begge frå NTNU, og har også fag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Han har vore nynorskpraktikant i NRK Nynorsk mediesenter (2008/09) og jobba i NRK Kulturnytt, TV-aksjonen, Puls og Forbrukarinspektørane. Han har også arbeidd med fagomsetjing, [...]
» Les meir

 
8. november 2018

Årsrapport nynorskprisen 2018

Les rapporten her I juryen for Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er Solveig Barstad, i TV 2, leiar. Ho har med seg professor Øystein Vangsnes, ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet, og Inger Johanne Sæterbakk, språkkonsulent ved Det norske teateret. 1. april 2019 er fristen for å føreslå kandidatar [...]
» Les meir

Kommunikasjonsrådgjevar NMBU  
8. november 2018

Kommunikasjonsrådgjevar NMBU

Jobben er svært variert og går ut på å formidla forsking for dei to prosjekta ved hjelp av ulike kanalar; som røkting av nettside og profilar i sosiale media, skriving av kronikkar og pressemeldingar, innsal til media, deltaking og arrangering av konferansar og seminar, nyhendebrev, m.m. - Eg likar å bidra [...]
» Les meir

Simon Solheim gjesteførelesar  
7. november 2018

Simon Solheim gjesteførelesar

Måndag 19. november er det nyhendeanker Ingunn Solheim, i NRK Nyhende, som er gjesteførelesar. Overskrifta på førelesinga hennar er "For meg er nynorsk sjølvsagt". Ho var nynorskpraktikant i NRK Sogn og Fjordane i 1999, og gjev praktikantane råd med rot i eigne røynsler og arbeidsmåtar. Den 26. november reise nynorskpraktikantane i [...]
» Les meir

Dette er kull 30  
31. oktober 2018

Dette er kull 30

Medrekna kull 30 har vi tilsett 150 nynorskpraktikantar sidan starten i 2004. Kull 30 skal byrje på opplæringa i Førde 3. januar og er ferdig med halvåret som nynorskpraktikantar 30. juni 2019. Idunn Lavik, frå Voss i Hordaland, fødd 1995. Studerer juss ved Universitetet i Oslo og er aktiv i ungdomsorganisasjonen [...]
» Les meir

56 prosent arbeider i media  
30. oktober 2018

56 prosent arbeider i media

På denne nettsida finn du oversikt over kvar dei som har gått NRK Nynorsk mediesenter arbeider. Bilete er av det siste kullet, som var ferdige som praktikantar 1. juli. Bortsett frå ein hadde alle sommarjobb i NRK, medan den eine gjekk attende til jobben som prest i Forsvaret. Anders Martin Helle [...]
» Les meir

Praksisplassane for kull 29 klare  
23. oktober 2018

Praksisplassane for kull 29 klare

Frå venstre: Birgitte Vågnes Bakken (1993) skal ha praksisen sin i innanriksredaksjonen i NRK Nyhende, Ida Yasin Andersen (1992) skal til NRK Hordaland, Elise Kvien (1996) skal til P3-nyhenda på Tyholt, Solveig Nyhus Aksnes (1995) til NRK Møre og Romsdal og Ingvild Aleksandra Eide (1993) til NRK Hordaland. - Dette er [...]
» Les meir