Språkkonsulent Det Norske Teatret  
26. september 2018

Språkkonsulent Det Norske Teatret

Som språkkonsulent har ho det overordna ansvaret for alt språkarbeidet på teatret, både det nynorske scenespråket og språkføringa til skodespelarane, og det nynorske skriftspråket i teatret sin kommunikasjon og tekstproduksjon. - For meg som er opptatt av nynorsk, av språkpolitikk og teater er dette ei fantastisk moglegheit. Eg får jobbe både [...]
» Les meir

Tre nye kurs i nynorsk  
26. september 2018

Tre nye kurs i nynorsk

Noralv Pedersen er journalist i NRK Sogn og Fjordane og Rune Fossum Lillesvangstu er faglærar i NRK Nynorsk mediesenter, men òg jamnleg innom journalistikken i NRK-redaksjonen i Førde. Til denne tid har dei hatt 70 tilsette på nynorskkurs, både nynorsk- og bokmålsbrukarar. Kursa er ein del av Handlingsplanen for nynorsk i [...]
» Les meir

P3-Ronny vart engasjert av praktikantsak om russekort  
26. september 2018

P3-Ronny vart engasjert av praktikantsak om russekort

Nynorskrussen må betale hundre kroner ekstra for å skrive «raudruss» på russekortet, i tillegg må dei designe resten av kortet sjølv. – Det går an å ta to bokstavar samfunnsansvar for å likestille nynorsk- og bokmålsbrukarar, seier Ronny Brede Aase. Les heile saka på nrk.no her Artikkelen om russekort er ei av [...]
» Les meir

Frå NRK til samferdsle  
5. september 2018

Frå NRK til samferdsle

Anna Gytri (1984) skal vere rådgjevar i samferdsleavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune, med særleg ansvar for informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet. [...]
» Les meir

Mangfald i Kringkastingsrådet  
4. september 2018

Mangfald i Kringkastingsrådet

NRK-plakaten seier at NRK skal spegle det kulturelle mangfaldet i befolkninga i Noreg, styrke norsk og samisk språk, og ha minst 25 prosent nynorsk i både radio, fjernsyn og nett. - Eg kjem til å legge vekt på at det nyttar å tilsette nynorskbrukarar om ein vil ha meir nynorsk i [...]
» Les meir

Frå Språkrådet til Noregs Mållag  
30. august 2018

Frå Språkrådet til Noregs Mållag

Astrid Marie Grov (1984) kjem frå Hovin, Tinn kommune i Telemark. Ho var nynorskpraktikant våren 2010, med praksis i Dagsnytt og tilkalling der ei stund etterpå. Grov hadde mastergrad i allmenn lingvistikk før ho vart nynorskpraktikant og fekk jobb i Språkrådet alt hausten 2010. Der har ho arbeidd i avdelinga [...]
» Les meir

Sølve Rydland redakssjonssjef  
23. august 2018

Sølve Rydland redakssjonssjef

Sølve Rydland gjekk på det tredje kullet med nynorskpraktikantar, 2005/06. Han hadde ekstern praksis i NRK Dagsnytt, var tilkallingsvikar i NRK Hordaland medan han studerte samanliknande politikk og fekk fast jobb i 2010. Rydland har hatt allsidige oppgåver som journalist, og er noko så sjeldan som både sportsjournalist og politisk [...]
» Les meir

80 av 140 arbeider i media  
23. august 2018

80 av 140 arbeider i media

På denne nettsida er det ei side som heiter Praktikantar og der finn du oversikt over dei som har gått her. For dei aller fleste er det også oppdatert informasjon om kva dei driv på med, arbeid eller studiar. Vi prøver å halde lista ajour heile tida, men er avhengig [...]
» Les meir

Vegard Tjørhom attende til NRK  
20. august 2018

Vegard Tjørhom attende til NRK

Vegard Tjørhom (1987) var nynorskpraktikant på kull 18, våren 2013. Han hadde ekstern praksis i NRK Utanriks og var tilkallingsvikar der ut året. Frå januar til juni 2014 var han praktikant i FN. Etter at han kom att frå USA var Tjørhom vikar/tilkallingsvikar i utanriksavdelinga i NRK, og arbeidd også [...]
» Les meir

Ollis seld til engelsk forlag  
20. august 2018

Ollis seld til engelsk forlag

- Ingunn Thon sin strålande litterære debut Ollis blei i rekordfart seld til fleire land. At boka no også skal ut i ein av verdas viktigaste bokmarknadar, er stort. Ei engelsk utgjeving er også ein viktig døråpnar for at boka skal nå endå fleire språkområde, seier Evy Tillman, litterær agent [...]
» Les meir