18. oktober 2013
av Randi Indrebø

Klar melding

Torsdag var det turbodag ved NRK Nynorsk Mediesenter i Førde. Praktikantane fekk opplæring i å skrive korte meldingar med sakleg innhald.

Tidlegare har praktikantane fått opplæring i intervjuteknikk, etikk og bruk av sosiale medium.

Det har kome ubekrefta meldingar om at dette har påverka språk og stil i praktikantane si skriftlege framstilling.

 

93_13-20telegrafist