20. august 2018

Kull 28 – to av fem i media

Kull 28 med nynorskpraktikantar var eit svært jamt og godt kull, og vi hadde gjerne sett at alle vart journalistar. Men førebels er det berre to som held fram i yrket. Det er Bente Kristin Kjøllesdal og Anders Martin Helle. Fire av fem hadde sommarjobb i NRK.

Astrid Turid Reksten (til venstre på bilete) gjekk attende til jobben som feltprest i Forsvaret. Ho hadde permisjon derifrå for å gå Nynorsk mediesenter. Fredrik Johan Helland hadde sommarjobb i NRK Sogn og Fjordane, men byrjar no i fast jobb som plassjef for helikopterselskapet Bristow på flyplassen i Florø. Bente Kristin Kjøllesdal hadde sommarjobb i Yr.no i Bergen og dreg til Oslo for å arbeide for nettstaden Framtida.no. Anders Martin Helle hadde sommarjobb i NRK Buskerud og har fått vikariat der. Sigrid Sivertsen Haugan hadde sommarjobb i Her og Nå på Tyholt og held fram med Midtausten- og arabikstudiet på Universitetet i Oslo. Ho satsar på eit semester i Oslo og eit i Jordan.

– Dette var eit uvanleg jamt og godt kull som eg gjerne hadde sett vart verande i media alle saman. Men det er rift om flinke folk og eg set min lit til at dei har fått sopass smaken på journalistikk at dei kjem att. Og så håpar eg at NRK og andre er om seg når dei søkjer jobbar, seier Magni Øvrebotten, leiar for NRK Nynorsk mediesenter.