Kull 2015 - 1

Kull 2015 – 1

Medrekna kull 22 har vi teke inn til saman 110 nynorsk-praktikantar. 60% av dei 100 som er ferdig arbeider i media, dei fleste i NRK.