Kull 2013 - 2

Kull 2013 – 2

Per 1. mars 2013 har vi sendt frå oss 85 nynorskpraktikantar og 73 prosent av dei arbeider i media. 29 er fast tilsette som journalistar. Av dei 85 arbeider 53 i NRK. 23 av dei er fast tilsette.

Ni tidlegare nynorskpraktikantar arbeider i andre media og sju er informasjonsfolk i ulike verksemder og organisasjonar. Resten studerer eller har funne seg andre yrke.

Her finn du kvar nynorskpraktikantane blir av etter at dei er ferdige. Opplysingane skal vere oppdaterte til ei kvar tid, men det føreset at tidlegare praktikantar melder frå når dei får og skifter arbeid.