Kull 2014 - 1

Kull 2014 – 1

Medrekna kull 20 har vi teke inn til saman 100 nynorsk-praktikantar. 72% av dei 90 som er ferdig arbeider i media, dei fleste i NRK.