Kull 2014 - 2

Kull 2014 – 2

Medrekna kull 21 har vi teke inn til saman 105 nynorsk-praktikantar. 67% av dei 100 som er ferdig arbeider i media, dei fleste i NRK.