13. februar 2015

Frå folkemunne til nett

Heilt sidan tilsettingsstoppen i 2008 har praktikantane frå NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRE hatt prioritet til stillingar i NRK, etter avslutta opplæring. Men bortsett frå på nettsida til Nynorsk mediesenter har reglane mest levd «på folkemunne» og ikkje vore å finne på noko nettside for personalpolitikken i NRK. No skal dei stå under emne «Rekruttering» på personal sine nettsider.

– Dette har vi masa om i årevis og no har personalsjef  Rune Johansen og sjefen for personal og organisasjon, Ellen Brekke, lova oss at reglane skal bli lette å finne på nettsidene der personalpolitikken vert omtala. Det vert endeleg slutt på at desse reglane lever «på folkemunne», seier Magni Øvrebotten. Til denne tid har dei berre vore å finne på nettsida vår.

5. mars hadde sjefen for NRK FleRE, Marianne Mikkelsen, og Magni Øvrebotten, møte med Johansen og Brekke, om desse reglane. Der var det også semje om at leiarane for tiltaka skal ha eit ord med i laget når reglane vert reviderte, og at det er NRK sitt ansvar å gjere dei kjende hjå dei som tilset folk.

Formuleringane om prioritet frå 1.10.2013 gjeld framleis, og reglane om til dømes mellombels tilsette skal formulerast i samsvar med grunnregelen, som lyder slik:

«NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRE  er strategiske rekrutteringstiltak fordi vi ønsker et økt antall ansatte og vikarer som snakker nynorsk eller har flerkulturell bakgrunn.

Søkere fra FleRE-prosjektet og Nynorsk mediesenter betraktes som interne søkere i tre år etter gjennomført program, og de skal gis prioritet til ansettelse i stillinger de er fullt ut kvalifisert for. Det samme gjelder for praktikantordningen i NRK Sàpmi. De same reglene for lovlig midlertidig ansatte.

Kommentarer og utdyping:

Dette innebærer at vi til tross for bemanningskontroll fortsatt har som mål å øke andelen nynorskbrukere og flerkulturelle redaksjonelle medarbeidere i bedriften. Søkere fra våre strategiske tiltak har følgende muligheter:

• De kan søke og ansettes i internt utlyste stillinger, men allerede fast ansatte prioriteres foran dem.

• Eksterne ansettelser i faste stillinger må godkjennes i direktørmøtet. Dette gjelder ikke ved ansettelse av kandidater fra Nynorsk mediesenter eller   FleRE, da disse regnes som interne.

• Ved eksternt utlyste stillinger skal de prioriteres til stillinger de er fullt ut kvalifisert for foran vikarer og andre eksterne søkere.

• Kvalifiserte flerkulturelle søkere ( og alle kvalifiserte søkere for øvrig i NRK) skal alltid tas inn til intervju (NRKs mangfoldstrategi fra 2011).

NB: Dei seks månadane som nynorskpraktikant skal ikkje reknast med i tenestetida. Den vert rekna frå 1.mars eller 1. juli, alt etter når praktikanten var ferdig med halvåret som nynorskpraktikant.