23. august 2017

Møte i juryen 25. september

Den nye juryen for Kulturdepartementet sin nynorskpirs for journalistar skal ha sitt fyrste møte i Førde 25. september. Då skal dei bestemme kven som skal vere leiar og legge ein plan for arbeidet i 2018.

Det er Kulturdepartementet som nemner opp juryen, og frå 1. juli 2017 til 1. juli 2021 sit desse der; Solveig Barstad, journalist og programleiar i TV 2 hjelper deg og Matkontrollen i TV 2, Inger Johanne Sæterbakk, kommunikasjonsrådgjevar i Norges Bondelag, og Øystein A. Vangsnes, professor ved UiT Noregs arktiske universitet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

Sjå meir om bakgrunnen til juryen her

Årsrapporten for 2017 her