NRK-leiinga

NRK-leiinga

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef (Foto: Ole Kaland/NRK)

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef (Foto: Ole Kaland/NRK)

«NRK Nynorsk mediesenter er viktig for NRK og for at vi skal kunne nå målene våre som Norges viktigste mediebedrift, også de språklige målsettingene».

Olav Nyhus, personaldirektør i NRK og ansvarleg for NRK Nynorsk mediesenter (Foto/NRK)

 

 

 

«Alt i NRK-plakaten er nå til vurdering.
Jeg håper og tror at kravet om nynorskandel
opprettholdes som krav til NRK.
Skal vi speile landet, må vi bruke det rike
språket som tales og skrives her».

 

 

 

 

 

 

 

Grethe G. Johnsen, distriktsredaktør og leiar av språkstyret i NRK (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK)

Grethe G. Johnsen, distriktsredaktør og leiar av språkstyret i NRK (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK)

« Det er ingen som helst tvil om at NRK Nynorsk mediesenter vil bli endå viktigare for NRK i framtida. Internasjonale medieaktørar tek stadig større marknadsdelar med framandspråkleg innhald. NRK sitt sterkaste kort i denne konkurransen blir norsk språk, og å vera til stades der publikum er med god journalistikk. Som leiar i NRK sitt språkstyre er eg difor svært glad for at vi har ei journalistutdanning i Førde som utviklar seg i tråd med NRK sine krav til kompetanse, og publikum sine medievanar. Gratulerer med 10-årsjubileum!

 

Per Arne Kalbakk, nyhendedirektør i NRK (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK)

« Nynorsk mediesenter har bidratt til å styrke rekrutteringen av språkbevisste, gode journalister til nyhetsjobbing i NRK. Senteret er en viktig grunn til at NRK har blitt oss mer bevisst at vi må arbeide aktivt og målrettet for å finne gode journalister som bruker nynorsk. Fokuset på nynorsk bidrar dessuten til at redaksjonene blir mer opptatt av godt og riktig språk generelt.

Og så er jeg veldig glad for at vi gjennom 10 år med Nynorsk mediesenter har fått gleden av å rekruttere en rekke flinke og hyggelige kollegaer til NRK Nyheter!»