16. desember 2015

Ny statusrapport

I den siste statusrapporten for 2015 kan du lese om den nye medarbeidarundersøkinga som av fagfolk vert kalla «veldig bra». Sjå at sju tidlegare nynorskpraktikantar har fått fast arbeid i NRK i 2015, og at 56,5 % av dei 115 vi har lært opp har heil- eller deltidsjobb i media. 49,6 % av dei arbeider i NRK.


[Download not found]