Ny statusrapport

Ny statusrapport

Per 30. september 2013 er statusen for NRK Nynorsk mediesenter at vi har lært opp 90 nynorskpraktikantar, og 72 prosent av dei arbeider i media. Kull 20 er lyst ut med søknadsfrist 15. oktober og lysinga finn du på denne nettsida og www.nrk.no/stilling

Dei som går NRK Nynorsk mediesenter får fortrinnsrett til stillingar i NRK i tre år etter at dei har fullført halvåret som nynorskpraktikantar. Formuleringa finn du på side fem i denne statusrapporten.