7. mai 2019

Nynorsk journalistpris til Kjersti Mjør

Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2019. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk og vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 14. juni. – Ingen skildrar vestnorsk liv som Kjersti Mjør. Ho får tagale hardingar i tale. Ho får tytete bergensarar til å tenkje. Og etterpå skaper ho ordkunst av det ho finn og gjer historiene nære og relevante for alle, skriv juryen mellom anna i grunngjevinga si, som du her kan lese i heilskap.

Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2019 til Kjersti Mjør

Kjersti Mjør har ei særeigen journalistisk stemme som har sett sterkt preg på Bergens Tidende gjennom mange år. Sakene hennar er prega av stor varme for menneske, nysgjerrigheit og humor.

Språket til Kjersti Mjør er klart og presist. Ho kan få fram dramatikk og kjensler utan store ord og utbroderingar. Setningane er ofte korthogde med litterære kvalitetar. Når du les ei langsak av Mjør, kan det kjennest som å lese ein liten roman.

Eit særleg kjennemerke ved Mjørs journalistikk er at ho går djupt inn i historiene sine og stiller viktige spørsmål. Der andre journalistar stoppar når aktualiteten har gitt seg, har ho fleire gonger gått vidare og utforska historia bak historia. Ho har ei særleg evne til å skildre folka og deira liv og lagnader.

Prisvinnaren er ein av landets beste portrettørar. Det viste seg ikkje minst gjennom podcast-serien «Dei 15 mest vestlandske vestlendingane» som BT hadde i fjor. Fleire har vore involverte i prosjektet, men det har eit sterkt avtrykk av Kjersti Mjørs journalistikk. Humor, varme og djupne pregar intervjua.

Ingen skildrar vestnorsk liv som Kjersti Mjør. Ho får tagale hardingar i tale. Ho får tytete bergensarar til å tenkje. Og etterpå skaper ho ordkunst av det ho finn og gjer historiene nære og relevante for alle.

Kjersti Mjør (1965) kjem frå Kvanndal i Granvin. Frå 1989 til 1997 arbeidde ho i NRK Sogn og Fjordane, NRK Hordaland og NRK P2. Ho har no vore journalist i Bergens Tidende i over 20 år.

Førde 6. mai 2019.

Solveig Barstad, leiar for juryen
Inger Johanne Sæterbakk
og Øystein A. Vangsnes

Juryen Øystein A. Vangsnes, Solveig Barstad og Inger Johanne Sæterbakk Foto: Adam Pietrzak/NRK.

Bilete av Kjersti Mjør er teke av fotograf Paul Sigve Amundsen.